TP Hồ Chí Minh: Sẽ lắp đặt camera nhận diện tại các địa điểm quan trọng
TP Hồ Chí Minh: Sẽ lắp đặt camera nhận diện tại các địa điểm quan trọng
K-nhtedothi - Ngày 12/5, UBND TP đã tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 các trung tâm thuộc đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.