[Thông điệp từ lịch sử] Nguyễn Lộ Trạch - một tầm nhìn xa
[Thông điệp từ lịch sử] Nguyễn Lộ Trạch - một tầm nhìn xa
Kinhtedothi - Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam trong bối cảnh nhà Nguyễn đang khủng hoảng toàn diện và ngày càng trầm trọng.
[Thông điệp từ lịch sử] Đặng Huy Trứ -  chủ chiến nhưng phải canh tân
[Thông điệp từ lịch sử] Đặng Huy Trứ - chủ chiến nhưng phải canh tân
Kinhtedothi - Trong bối cảnh bị thực dân Pháp xâm lược, triều đình nhà Nguyễn phân hóa giữa đánh hay hòa, Đặng Huy Trứ chủ trương kháng chiến nhưng trước hết phải canh tân đất nước để có tiềm lực và sức mạnh.
[Thông điệp từ lịch sử] Lý Công Uẩn  dời đô để chấn hưng đất nước
[Thông điệp từ lịch sử] Lý Công Uẩn dời đô để chấn hưng đất nước
Kinhtedothi - Bắt đầu từ việc dời đô, kết hợp với cuộc cải cách khá toàn diện, Lý Công Uẩn và các hậu duệ đã thành công trong việc xây dựng nhà nước tập quyền quý tộc Phật giáo thịnh trị, nhanh chóng đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh.
[Thông điệp từ lịch sử] Lê Thánh Tông - nhà cải cách toàn diện, sâu sắc
[Thông điệp từ lịch sử] Lê Thánh Tông - nhà cải cách toàn diện, sâu sắc
Kinhtedothi - Lịch sử Việt Nam trung đại đã chứng kiến nhiều cuộc cải cách nhà nước, trong đó cuộc cải cách của Lê Thánh Tông là toàn diện, sâu sắc và thành công nhất, tạo ra bước ngoặt để đưa Đại Việt bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử của mình.
Điểm sáng văn hóa lặng chìm qua ba thế kỷ
Điểm sáng văn hóa lặng chìm qua ba thế kỷ
Kinhtedothi - Đó là sự lặng chìm tấm gương sáng văn hóa ở một vùng quê ngoại thành Thăng Long - nơi sinh ra bậc Tiến sĩ tài năng đã ba trăm năm có lẻ: Tiến sĩ Trần Trọng Liêu (1696 - 1746). Ông thuộc đời thứ 9 dòng họ Trần, là bậc danh nhân văn võ song toàn, người thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.
[Thông điệp từ lịch sử] Một nhà “Lúc nguy hiểm, lúc bình thường vẫn trọn một tiết”
[Thông điệp từ lịch sử] Một nhà “Lúc nguy hiểm, lúc bình thường vẫn trọn một tiết”
Kinhtedothi - Đó là nhà anh em Đinh Lễ, Đinh Bồ và Đinh Liệt thời Lê sơ. Các ông đã tham gia từ đầu và trở thành những tướng lĩnh xuất sắc của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, là khai quốc công thần của nhà Lê.
[Thông điệp từ lịch sử] Chiêu Trưng Vương Lê Khôi: Lồ lộ thai tinh một đóa mây!
[Thông điệp từ lịch sử] Chiêu Trưng Vương Lê Khôi: Lồ lộ thai tinh một đóa mây!
Kinhtedothi - Đó là một câu trong bài thơ Điếu Lê Khôi của Lê Thánh Tông khi ghé thăm đền Chiêu Trưng Vương ở núi Nam Giới. Ở một bài thơ khác, Lê Thánh Tông cũng đã tôn vinh ông sánh với Nguyễn Trãi: “Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo/Vũ Mục hung trung liệt giáp binh”.
[Thông điệp từ lịch sử] Ba nàng công chúa chịu ép duyên vì nước, vì vua
[Thông điệp từ lịch sử] Ba nàng công chúa chịu ép duyên vì nước, vì vua
Kinhtedothi - Đó là nói về ba nàng công chúa của triều Trần: Ngoạn Thiềm, An Tư và Huyền Trân. Cả ba nàng đã đành chấp nhận ép phận trao duyên cho những người xa lạ, trở thành tín chấp cho những cuộc hôn nhân chính trị của vương triều nhà Trần.
[Thông điệp từ lịch sử] Nguyễn Biểu - “Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ”
[Thông điệp từ lịch sử] Nguyễn Biểu - “Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ”
Kinhtedothi - Đó là một câu trong bài thơ của Hoàng Trừng viết về ông ngoại là Nghĩa liệt vương Nguyễn Biểu với sự kiện “ăn cỗ đầu người” nổi tiếng.
[Thông điệp từ lịch sử] Trần Hưng Đạo - một đời tận trung
[Thông điệp từ lịch sử] Trần Hưng Đạo - một đời tận trung
Kinhtedo0thi - Trần Hưng Đạo là vị tướng, nhà tư tưởng lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam. Tư tưởng chính trị, quân sự phong phú, toàn diện và sâu sắc của ông phản ánh nhu cầu của dân tộc Đại Việt lúc bấy giờ, không chỉ bảo vệ đất nước mà còn là xây dựng quốc gia.