Huế phải định vị được sản phẩm du lịch của mình trong chiến lược dài hạn
Huế phải định vị được sản phẩm du lịch của mình trong chiến lược dài hạn
Đó là ý kiến được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra trong “Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch Thừa Thiên – Huế”.