Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
Kinhtedothi - Mục tiêu của đề án nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, theo hướng tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh.