Quản lý an toàn thực phẩm: Những dấu ấn đáng ghi nhận
Quản lý an toàn thực phẩm: Những dấu ấn đáng ghi nhận
Kinhtedothi - Một năm qua với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Hà Nội đã có dấu ấn đáng ghi nhận. Điển hình nhất là nhiều mô hình hay về quản lý ATTP được triển khai và nhân rộng.