Nhiều chính sách, chế tài mới được áp dụng đối với chất thải nhựa
Nhiều chính sách, chế tài mới được áp dụng đối với chất thải nhựa
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, nhiều chính sách, chế tài mới được áp dụng đối với chất thải nhựa.