Kho bạc trả lại tiền tỷ cho khách nộp thừa
Kho bạc trả lại tiền tỷ cho khách nộp thừa
Kinhtedothi - Trong năm 2019, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện và thu giữ 32 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.317 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số hơn 3,5 tỷ đồng.