Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe
Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe
Những quy chuẩn mới từ phía Trung Quốc bước đầu sẽ tạo ra những thách thức song cũng tạo động lực để DN nâng cao quy chuẩn chất lượng sản phẩm.