Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng
Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng
Kinhtedothi - Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS (ngày 17/1/2018) quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ.
Bắt buộc bố trí nhân sự lãnh đạo không phải người địa phương từ năm 2020
Bắt buộc bố trí nhân sự lãnh đạo không phải người địa phương từ năm 2020
Kinhtedothi - Vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận - huyện tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.