Lan tỏa tinh thần đoàn kết
Lan tỏa tinh thần đoàn kết
Kinhtedothi - Từ khi được thành lập đến nay, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã luôn chú trọng xây dựng đoàn kết trong Đảng. Trong đó, đã bám sát, triển khai tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị…
Nâng cao tinh thần đoàn kết, đưa báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát triển
Nâng cao tinh thần đoàn kết, đưa báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát triển
Kinhtedothi - Sáng 24/7, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.