Kiên quyết “dẹp loạn” nạn lấn chiếm hành lang đường dẫn cầu Vàm Cống
Kiên quyết “dẹp loạn” nạn lấn chiếm hành lang đường dẫn cầu Vàm Cống
Kinhtedothi - Tình trạng lấn chiếm và đấu nối hành lang đường dẫn cầu Vàm Cống đang ngày càng phổ biến và nghiêm trọng.