[Video] Giúp học sinh huyện Phú Xuyên tiếp cận pháp luật
[Video] Giúp học sinh huyện Phú Xuyên tiếp cận pháp luật
kinhtedothi - Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6 thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn và các cơ quan của huyện Phú Xuyên như: Phòng tư pháp, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Huyện Đoàn, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, Hội liên hiệp phụ nữ... tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
[Video] Trợ giúp pháp lý cho người khiếm thị
[Video] Trợ giúp pháp lý cho người khiếm thị
Kinhtedothi - Việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng đã được Trung tâm trợ giúp Nhà nước TP Hà Nội quan tâm thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Qua đó, giúp người khuyết tật nâng cao nhận thức về pháp luật, xóa bỏ rào cản về tinh thần, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.
[Video] Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
[Video] Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
Kinhtedothi - Theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đối tượng được trợ giúp pháp lý là người có công với cách mạng. Và quyền yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ miễn phí tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Bảo đảm công bằng trước pháp luật
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Bảo đảm công bằng trước pháp luật
Kinhtedothi - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người khuyết tật khó khăn về tài chính là một trong những đối tượng được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí. Đây là cơ sở pháp lý bảo đảm sự cam kết của Nhà nước với quyền của người khuyết tật.
[Video] Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý
[Video] Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý
Kinhtedothi - Theo quy định tại Luật trợ giúp pháp lý 2017, về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý như sau: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác; Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý....
[Video] Địa chỉ trợ giúp pháp lý tin cậy cho các đối tượng chính sách
[Video] Địa chỉ trợ giúp pháp lý tin cậy cho các đối tượng chính sách
Kinhtedothi - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Với tư cách là tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật...
Hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng: Người dân chưa mặn mà
Hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng: Người dân chưa mặn mà
Kinhtedothi - Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước chủ yếu để bảo vệ quyền và nghĩa vụ cơ bản cho người nghèo, đối tượng chính sách và nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, công tác TGPL trong hoạt động tố tụng tại Hà Nội vẫn còn hạn chế.
Thận trọng khi giải thể chi nhánh trợ giúp pháp lý
Thận trọng khi giải thể chi nhánh trợ giúp pháp lý
Kinhtedothi - Thực hiện quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 (có hiệu lực từ 1/1/2018), các chi nhánh trợ giúp pháp lý đã giải thể ở một số nơi trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, việc giải thể này cũng cần căn cứ vào tình hình từng địa phương.
Chú trọng trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách
Chú trọng trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách
Kinhtedothi - Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước TP Hà Nội đã triển khai sâu rộng các hoạt động TGPL trên địa bàn TP. Trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường TGPL cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Mở rộng các đối tượng được trợ giúp lý
Mở rộng các đối tượng được trợ giúp lý
Kinhtedothi - Năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội đã triển khai sâu rộng các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP cho các đối tượng theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.