Hà Nội: Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ hội
Hà Nội: Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ hội
Kinhtedothi - Ngày 26/01, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 25/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, tại cuộc họp quán triệt việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, diễn ra ngày 21/01/2021.