Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 5-9/8/2019
Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 5-9/8/2019
Kinhtedothi - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, dịch vụ đưa đón học sinh; Triển khai các giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến môi trường tại các khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 5-9/8/2019.