[Video] Hiệu quả từ việc xây dựng Tổ dân phố điện tử ở Bắc Từ Liêm
[Video] Hiệu quả từ việc xây dựng Tổ dân phố điện tử ở Bắc Từ Liêm
Kinhtedothi - Thực hiện chương trình Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, năm 2016 quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC đồng bộ, toàn diện trên 6 lĩnh vực, trong đó nội dung CCHC được đặc biệt quan tâm tạo chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.