Tỷ giá USD trên thị trường tiếp tục tăng
Tỷ giá USD trên thị trường tiếp tục tăng
Kinhtedothi - Sáng nay (17/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đi ngang so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại thị trường tự do tiếp tục tăng, các ngân hàng thương cơ bản giữ giá.
Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh
Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (16/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tiếp tục giảm 4 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại thị trường tự do đảo chiều tăng, chấm dứt 3 phiên giảm sâu, các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, USD trên thị trường tự do tiếp tục xuống dốc
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, USD trên thị trường tự do tiếp tục xuống dốc
Kinhtedothi - Sáng nay (15/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều giảm mạnh 17 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại thị trường tự do tiếp tục lao dốc, các ngân hàng thương mại cơ bản đi ngang.
Tỷ giá trung tâm tăng, USD trên thị trường tự tiếp tục lùi sâu
Tỷ giá trung tâm tăng, USD trên thị trường tự tiếp tục lùi sâu
Kinhtedothi - Sáng nay (14/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng 3 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh, các ngân hàng thương mại ngược chiều tăng.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc, ngân hàng tăng giá
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc, ngân hàng tăng giá
Kinhtedothi - Sáng nay (13/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm 4 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại thị trường tự do bất ngờ lao dốc, các ngân hàng thương mại ngược chiều tăng.
Tỷ giá USD trong các ngân hàng tiếp tục lùi sâu
Tỷ giá USD trong các ngân hàng tiếp tục lùi sâu
Kinhtedothi - Sáng nay (12/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng 4 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngược chiều lùi sâu, còn thị trường tự do bật tăng mạnh.
Tỷ giá USD trên thị trường lao dốc
Tỷ giá USD trên thị trường lao dốc
Kinhtedothi - Sáng nay (10/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đi ngang so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều nhau, còn thị trường tự do giảm mạnh.
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, USD trong các ngân hàng diễn biến trái chiều
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, USD trong các ngân hàng diễn biến trái chiều
Kinhtedothi - Sáng nay (8/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp, mất 8 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay diễn biến trái chiều nhau.
Tỷ giá trung tâm lùi sâu, USD trong các ngân hàng tiếp tục tăng
Tỷ giá trung tâm lùi sâu, USD trong các ngân hàng tiếp tục tăng
Kinhtedothi - Sáng nay (7/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều giảm 8 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong phiên.
Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng mạnh
Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (6/4), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng nhẹ 1 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại bật tăng mạnh trong phiên sáng.