Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD diễn biến trái chiều
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD diễn biến trái chiều
Kinhtedothi - Sáng nay (14/10), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm 4 đồng. Giá trao đổi USD trên thị trường tự do giảm, ngược lại trong các Ngân hàng thương mại lại tăng giá.
Giá trao đổi USD trong nước ít biến động, thị trường quốc tế mất giá sâu
Giá trao đổi USD trong nước ít biến động, thị trường quốc tế mất giá sâu
Kinhtedothi – Sáng nay (12/10), giá trao đổi USD trên thị trường tự do và trong các Ngân hàng thương mại cơ bản niêm yết ngang giá so với hôm qua. Bảng Anh vọt tăng gần 500 đồng/GBP.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD cũng đi lên tại thị trường tự do
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD cũng đi lên tại thị trường tự do
Kinhtedothi – Sáng nay (10/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng nhẹ 1 đồng/USD so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trên thị trường tự do cùng đi lên. Các Ngân hàng thương mại niêm yết ngang giá USD so với hôm qua.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD ngược chiều đi xuống
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD ngược chiều đi xuống
Kinhtedothi – Sáng nay (9/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng nhẹ 1 đồng/USD so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trên thị trường tự do và trong Ngân hàng Ngoại thương cùng giảm.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD tăng mạnh
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD tăng mạnh
Kinhtedothi – Sáng nay (8/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều tăng 2 đồng so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trên thị trường tự do và trong Ngân hàng Ngoại thương tăng mạnh. Các ngoại tệ mạnh khác đồng loạt giảm giá.
Tỷ giá trung tâm giảm, các ngoại tệ mạnh đồng loạt bật tăng
Tỷ giá trung tâm giảm, các ngoại tệ mạnh đồng loạt bật tăng
Kinhtedothi – Sáng nay (7/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tiếp tục giảm 4 đồng so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trên thị trường và trong ngân hàng ít biến động. Các ngoại tệ mạnh khác đồng loạt tăng giá.
Tỷ giá trao đổi cặp đồng tiền VND/USD giảm nhẹ
Tỷ giá trao đổi cặp đồng tiền VND/USD giảm nhẹ
Kinhtedothi – Sáng nay (5/10), giá trao đổi USD trên thị trường và trong ngân hàng biến động nhẹ theo chiều giảm.
Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, giá trao đổi USD nhích nhẹ
Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, giá trao đổi USD nhích nhẹ
Kinhtedothi – Sáng nay (4/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 2 đồng so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trên thị trường và trong ngân hàng ít biến động.
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD ít biến động
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD ít biến động
Kinhtedothi – Sáng nay (3/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng so với mức công bố trước. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng – giảm nhẹ đồng USD so với phiên trước.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi đồng USD đi ngang
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi đồng USD đi ngang
Kinhtedothi – Sáng nay (1/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng so với mức công bố trước. Các ngân hàng thương mại cơ bản niêm yết ngang giá đồng USD.