Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Ngân hàng giảm, thị trường tự do ngược chiều tăng
Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Ngân hàng giảm, thị trường tự do ngược chiều tăng
Kinhtedothi – Sáng nay (2/7), tỷ giá trung tâm giảm mạnh 10 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng quay đầu giảm, còn thị trường tự do ngược chiều đi lên so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Ngân hàng tăng, thị trường tự do đi ngang
Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Ngân hàng tăng, thị trường tự do đi ngang
Kinhtedothi – Sáng nay (1/7), tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng tăng, còn thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Trung tâm đi ngang, ngân hàng thương mại giảm
Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Trung tâm đi ngang, ngân hàng thương mại giảm
Kinhtedothi – Sáng nay (30/6), tỷ giá trung tâm đi ngang so với mức công bố trước. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại giảm nhẹ, còn thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Trung tâm giảm, thị trường tự do đi ngang
Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Trung tâm giảm, thị trường tự do đi ngang
Kinhtedothi – Sáng nay (29/6), tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại giảm nhẹ, còn thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Ngân hàng diễn biến trái chiều nhau, thị trường tự do đi ngang
Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Ngân hàng diễn biến trái chiều nhau, thị trường tự do đi ngang
Kinhtedothi – Sáng nay (27/6), tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều nhau, còn thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm tăng, thị trường tự do giảm
Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm tăng, thị trường tự do giảm
Kinhtedothi – Sáng nay (26/6), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng nhẹ 2 đồng lên mức 23.232. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục diễn biến trái chiều nhau, còn thị trường tự do giảm so với phiên trước.
Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Trung tâm và thị trường tự do giảm mạnh
Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Trung tâm và thị trường tự do giảm mạnh
Kinhtedothi – Sáng nay (24/6), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm 13 đồng xuống mức 23.228. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều nhau, còn thị trường tự do giảm mạnh so với mức niêm yết trước.
Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Trung tâm đi ngang, ngân hàng thương mại giảm
Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Trung tâm đi ngang, ngân hàng thương mại giảm
Kinhtedothi – Sáng nay (23/6), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD duy trì tại mức 23.241. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại giảm, còn thị trường tự do đi ngang so với mức niêm yết trước.
Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Trung tâm và ngân hàng thương mại tăng, thị trường tự do đi ngang
Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Trung tâm và ngân hàng thương mại tăng, thị trường tự do đi ngang
Kinhtedothi – Sáng nay (22/6), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng 7 lên 23.241. Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đi ngang so với mức niêm yết trước.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Ngân hàng thương mại tăng, thị trường tự do đi ngang
Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Ngân hàng thương mại tăng, thị trường tự do đi ngang
Kinhtedothi – Sáng nay (20/6), tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng, thị trường tự do đi ngang so với mức niêm yết trước.