Tỷ giá trung tâm giảm, các ngân hàng giảm mạnh đến gần 150 đồng/USD
Tỷ giá trung tâm giảm, các ngân hàng giảm mạnh đến gần 150 đồng/USD
Kinhtedothi – Sáng nay (1/4), tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng so với mức công bố trước. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá trao đổi đồng USD so với mức niêm yết trước.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD cũng tăng trong các ngân hàng
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD cũng tăng trong các ngân hàng
Kinhtedothi – Sáng nay (31/3), tỷ giá trung tâm đảo chiều tăng 5 đồng so với mức công bố trước. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá trao đổi đồng USD so với mức niêm yết trước.
Tỷ giá trung tâm giảm, các ngân hàng tiếp tục tăng giá trao đổi USD
Tỷ giá trung tâm giảm, các ngân hàng tiếp tục tăng giá trao đổi USD
Kinhtedothi – Sáng nay (30/3), tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 5 đồng so với mức công bố trước. Các ngân hàng thương mại vẫn điều chỉnh tăng giá trao đổi đồng USD, thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Giá trao đổi USD hạ “nhiệt” trên thị trường tự do, ngân hàng vẫn neo ở mức cao
Giá trao đổi USD hạ “nhiệt” trên thị trường tự do, ngân hàng vẫn neo ở mức cao
Kinhtedothi – Sáng nay (28/3), các ngân hàng thương mại vẫn điều chỉnh giá trao đổi đồng USD diễn biến trái chiều; ngược lại thị trường tự đã giảm mạnh giá trao đổi USD so với phiên trước.
Tỷ giá trung giảm mạnh, ngân hàng vẫn ngược chiều tăng giá trao đổi USD
Tỷ giá trung giảm mạnh, ngân hàng vẫn ngược chiều tăng giá trao đổi USD
Kinhtedothi – Sáng nay (27/3), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm 10 đồng. Các ngân hàng thương mại và thị trường tự do sáng nay vẫn tăng mạnh giá trao đổi USD so với phiên trước.
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD trên thị trường tự do lao dốc
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD trên thị trường tự do lao dốc
Kinhtedothi – Sáng nay (26/3), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD giảm 5 đồng. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá trao đổi USD diễn biến trái chiều nhanh, cơ bản vẫn tăng mạnh. Thị trường tự do đi ngược giảm mạnh so với phiên trước.
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh giá trao đổi USD
Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh giá trao đổi USD
Kinhtedothi – Sáng nay (25/3), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD đảo chiều giảm mạnh 10 đồng. Các ngân hàng thương mại cũng đã giảm mạnh giá trao đổi USD, thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Tỷ giá trung tâm và giá trao đổi USD tiếp tục tăng, các ngoại tệ khác giảm mạnh
Tỷ giá trung tâm và giá trao đổi USD tiếp tục tăng, các ngoại tệ khác giảm mạnh
Kinhtedothi – Sáng nay (23/3), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tiếp tục tăng 7 đồng. Một số ngân hàng thương mại sáng nay vẫn tăng mạnh giá trao đổi USD, thị trường tự do đi ngang so với phiên trước.
Giá trao đổi USD tiếp tục leo cao, các ngoại tệ khác cũng tăng giá mạnh
Giá trao đổi USD tiếp tục leo cao, các ngoại tệ khác cũng tăng giá mạnh
Kinhtedothi – Sáng nay (21/3), giá trao đổi USD trong ngân hàng và thị trường tự do tiếp tục vọt tăng mạnh so với phiên trước. Các ngoại tệ khác cũng tăng giá mạnh so với hôm qua.
Giá trao đổi USD tiếp tục vọt tăng mạnh, các đồng tiền khu vực châu Âu vẫn giảm mạnh
Giá trao đổi USD tiếp tục vọt tăng mạnh, các đồng tiền khu vực châu Âu vẫn giảm mạnh
Kinhtedothi – Sáng nay (20/3), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD tăng 10 đồng so với mức niêm yết trước. Giá trao đổi USD trong ngân hàng và thị trường tự do vọt tăng mạnh so với phiên trước. Các ngoại tệ khu vực châu Âu tiếp tục giảm mạnh.