Tỷ giá trung tâm và giá trao đổi USD cùng giảm mạnh, bảng Anh vọt tăng
Tỷ giá trung tâm và giá trao đổi USD cùng giảm mạnh, bảng Anh vọt tăng
Kinhtedothi - Sáng nay (13/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng so với mức công bố hôm trước. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại và thị trường tự do giảm mạnh.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD giảm khá mạnh
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD giảm khá mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (12/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ 2 đồng so với mức công bố hôm trước. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại có đơn vị giảm, có đơn vị tăng và thị trường tự do cùng giảm mạnh.
Tỷ giá trung tâm đi ngang, giá trao đổi USD giảm
Tỷ giá trung tâm đi ngang, giá trao đổi USD giảm
Kinhtedothi - Sáng nay (11/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố đi ngang so với mức công bố hôm trước. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại biến động nhẹ, thị trường tự do vọt giảm 10 đồng/USD.
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD cũng tăng mạnh trên thị trường
Tỷ giá trung tâm tăng, giá trao đổi USD cũng tăng mạnh trên thị trường
Kinhtedothi - Sáng nay (9/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 3 đồng/USD so với mức công bố hôm cuối tuần trước. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại biến động nhẹ, thị trường tự do vọt tăng mạnh đến 30 đồng/USD.
Giá trao đổi USD biến động nhẹ, ngoại tệ khác giảm mạnh
Giá trao đổi USD biến động nhẹ, ngoại tệ khác giảm mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (7/12), giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại tăng nhẹ và thị trường tự do đi ngang.
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD biến động nhẹ
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD biến động nhẹ
Kinhtedothi - Sáng nay (6/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 3 đồng/USD so với mức công bố hôm qua. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại biến động nhẹ, thị trường tự do đi ngang.
Tỷ giá trung tâm tăng mạnh, giá trao đổi USD tiếp tục giảm sâu
Tỷ giá trung tâm tăng mạnh, giá trao đổi USD tiếp tục giảm sâu
Kinhtedothi - Sáng nay (5/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 8 đồng/USD so với mức công bố hôm qua. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều, thị trường tự do giảm mạnh, còn đồng bảng Anh vọt tăng.
Tỷ giá trung tâm giảm, ngoại tệ vọt tăng giá mạnh
Tỷ giá trung tâm giảm, ngoại tệ vọt tăng giá mạnh
Kinhtedothi - Sáng nay (3/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ 1 đồng/USD so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại đi ngang, các ngoại tệ vọt tăng cao.
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD tại thị trường tự do tiếp tục vọt cao
Tỷ giá trung tâm giảm, giá trao đổi USD tại thị trường tự do tiếp tục vọt cao
Kinhtedothi - Sáng nay (2/12), tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng/USD so với mức công bố trước. Giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh, ngược lại thị trường tự do tăng cao.
Giá trao đổi USD trong các ngân hàng giảm sâu, thị trường tự do ngược chiều
Giá trao đổi USD trong các ngân hàng giảm sâu, thị trường tự do ngược chiều
Kinhtedothi - Sáng nay (30/11), giá trao đổi USD trong các ngân hàng thương mại giảm mạnh, thị trường tự do lại ngược chiều tăng mạnh so với phiên hôm qua.