Cầu nối bền chặt
Cầu nối bền chặt
Kinhtedothi - Thấm nhuần tư tưởng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên suốt trong các hoạt động của mình, MTTQ Việt Nam nói chung và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội nói riêng, đã thể hiện rõ cầu nối quan trọng gắn kết tình đoàn kết ấy.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Kinhtedothi-Sáng nay (14/3), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XVI cử bổ sung ủy viên Ủy ban (UB) và hiệp thương cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.