Phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số
Phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số
Kinhtedothi - “Phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số” là chủ đề của Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2017 - 2018 vừa được Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 17/5 tại Hà Nội.
Còn không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc về chính sách
Còn không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc về chính sách
VCCI tiếp tục nhận được nhiều kiến nghị từ các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh.