Toàn cảnh: Phiên giải trình về thực hiện quy định của pháp luật về ATTP tại Hà Nội
Toàn cảnh: Phiên giải trình về thực hiện quy định của pháp luật về ATTP tại Hà Nội
Kinhtedothi - \"Có thể xây dựng Hà Nội là Thủ đô về ẩm thực hay không, và nếu vậy thì chắc chắn các giải pháp đề ra phải rất quyết liệt trong thời gian tới?\", đại biểu Phạm Đình Đoàn đặt câu hỏi.