Thủ tướng yêu cầu công khai các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi
Thủ tướng yêu cầu công khai các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.