Tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện
Tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa có ý kiến về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.