“Hai ông lớn” ngành giao thông xin điều chỉnh tăng vốn điều lệ
“Hai ông lớn” ngành giao thông xin điều chỉnh tăng vốn điều lệ
Kinhtedothi - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa đồng loạt xin điều chỉnh tăng vốn điều lệ.