Hà Nội - Thành phố khởi nghiệp
Hà Nội - Thành phố khởi nghiệp
Hạ tầng thông tin tốt, cơ chế linh hoạt... là những điều kiện đầu tiên để Hà Nội trở thành vườn ươm cho những ý tưởng và công nghệ.