Nửa đầu năm 2019, doanh thu Vietjet vượt mốc 20.000 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2019, doanh thu Vietjet vượt mốc 20.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Nửa đầu năm, Vietjet Air đạt doanh thu 20.181 tỷ đồng, tăng trưởng 22\% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.553 tỷ đồng, tăng trưởng 13\% so với cùng kỳ.