[Infographics] Vốn FDI - dấu ấn lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội
[Infographics] Vốn FDI - dấu ấn lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội
Sau hơn 30 năm (1987 - 2018) kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời, đến nay khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một khu vực phát triển năng động nhất và ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.