Bộ Giao thông chính thức xin cho BOT Cai Lậy thu phí trở lại
Bộ Giao thông chính thức xin cho BOT Cai Lậy thu phí trở lại
Kinhtedothi - Đề xuất trên nằm trong báo cáo của Bộ GTVT gửi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trong đó Bộ GTVT xin Phó Thủ tướng cho phép triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).