Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Phó Thủ tướng: "Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm"

Công Thọ 27-06-2019 09:33
Kinhtedothi - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tham dự.

“Tham nhũng vặt” cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trong thời gian qua, trong những năm qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Công tác PCTN đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đã đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt” trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và có những biện pháp, nội dung chỉ đạo quyết liệt, mang tính đột phá; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng.

Theo Phó Thủ tướng, việc phổ biến, quán triệt rộng rãi Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính kỷ cương, liêm chính; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm

Theo Thanh tra Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg đã chỉ rõ thực tế là trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi, đã lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở của pháp luật, lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp, cản trở phát triển KT-XH.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp. Đó là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; bảo đảm giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ông Trần Ngọc Liêm, cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp, rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.

 

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Xóa bỏ tình trạng “lợi ích nhóm”
Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm qua, các chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ và các Bộ, ban, ngành TW được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020. Hàng năm, UBND Thành phố đều xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, Kế hoạch công tác thanh tra để chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Với những chỉ đạo quyết liệt, công tác PCTN đã có chuyển biến và đạt được kết quả bước đầu.
Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu một số giải pháp, biện pháp của thành phố Hà Nội để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Cụ thể, Thành phố luôn xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, UBND Thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình; trực tiếp tiếp công dân, tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết KNTC của công dân. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản về trách nhiệm đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp như: Quyết định số 2200 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 138 của Thành ủy, Chỉ thị số 07 của UBND Thành phố,…

Thứ hai, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, trong thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố.
Năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được Thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019. Đã ban hành 02 bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”. Đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” theo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”; hoàn thiện quy chế, quy trình giải quyết công việc, xây dựng quy trình phối hợp liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC để giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đã tổ chức Hội nghị toàn Thành phố để quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đến tận cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (khoảng 3.700 người tham dự). 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại điểm cầu trực tuyến Hà Nội

Thành phố xác định làm tốt công tác CCHC và công khai minh bạch sẽ giúp ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Thành ủy đã ban hành Chương trình 08 về “đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”. Chỉ thị số 12 của UBND Thành phố về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong các cơ quan, đơn vị. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp; đồng thời, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Thành phố.
Năm 2019, Thành phố tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” nhằm đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình để vừa tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp, vừa giúp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, phòng ngừa vi phạm, tiêu cực. Thành phố cũng đã thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đã chỉ đạo các đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố.
Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký và giám sát việc giải quyết TTHC. Đến nay, có 1120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 62%); nhiều đơn vị đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng... hải quan điện tử đạt 100%; các lĩnh vực kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%; đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đạt 86,5%.
Thành phố thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành kiểm tra công vụ đối với 26 cơ quan, đơn vị. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; quản lý trật tự đô thị; quản lý, sử dụng tài sản công; việc giải quyết TTHC với người dân và doanh nghiệp... Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm toán; giao Thanh tra Thành phố rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị.
Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, cơ quan truyền thông và báo chí trong PCTN; từng bước xây dựng văn hóa không tham nhũng trong xã hội, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quan tâm giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; xóa bỏ tình trạng “lợi ích nhóm”.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, những giải pháp đồng bộ nêu trên đã ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển KTXH, thu hút đầu tư (Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỷ USD). Chỉ số CCHC tiếp tục duy trì thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 42 bậc so với năm 2012, xếp thứ 9/63 tỉnh thành. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền tăng 16 bậc so với năm 2017.
Tuy nhiên, Chủ tịch nhìn nhận, Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc có nơi còn dư luận về việc gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết chưa công bằng, khách quan...

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 Các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh CCHC, tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm KNTC. Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc; chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu kỷ luật liên quan đến lỗi, vi phạm của cấp dưới thuộc trách nhiệm quản lý.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Coi phòng, chống tham nhũng vặt là nhiệm vụ thường xuyên

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những ý kiến tham luận của các bộ, ngành, địa phương đã bày tỏ sự quyết tâm, đồng lòng; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm tốt và đề xuất các giải pháp để triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg một cách thiết thực, hiệu quả.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, việc triển khai chỉ thị phải bảo đảm đồng bộ với các biện pháp khác trong lĩnh vực này, phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà.
Các đơn vị, địa phương chú trọng gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 1/1/2019, của Chính phủ "Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021"; Quyết định 681/QĐ-TTg, ngày 4/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030"…
Từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với lĩnh vực quản lý; chủ động nhận diện, tập trung nguồn lực, giải pháp vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm. Việc triển khai thực hiện chỉ thị phải nhanh chóng tạo sự chuyển biến thực chất, tích cực, rõ nét, tiến tới thay đổi căn bản tình hình trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải gương mẫu đi đầu; phải coi phòng, chống tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, phiền hà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua, công tác. Trách nhiệm người đứng đầu có ý nghĩa quyết định đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với người dân; triển khai ghi hình, có bộ phận theo dõi, giám sát nơi tiếp nhân dân, doanh nghiệp; lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người dân đối với cán bộ; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong phối hợp ngăn chặn, gắn với thực hiện công tác dân vận, thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019".
Các cơ quan, đơn vị cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm; làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

TAG: tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm
 
Tin khác
Huy động nguồn lực phát triển Mê Linh thành đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô
Huy động nguồn lực phát triển Mê Linh thành đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng 5/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên chính thức. Tham dự Đại hội có 257 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên thuộc 37 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện.
Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI: Phát huy hơn nữa lợi thế du lịch - văn hoá, đặc biệt là hồ Tây
Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI: Phát huy hơn nữa lợi thế du lịch - văn hoá, đặc biệt là hồ Tây
Kinhtedothi – Sáng 5/8, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức, với 159 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên, 26 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Huy động nguồn lực để phát triển đô thị quận Long Biên đồng bộ, hiện đại
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Huy động nguồn lực để phát triển đô thị quận Long Biên đồng bộ, hiện đại
Kinhtedothi - Sáng 5/8, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự, chỉ đạo tại Đại hội.
Đại biểu tin tưởng, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP khóa XIII
Đại biểu tin tưởng, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP khóa XIII
Kinhtedothi - Các đại biểu tin tưởng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lựa chọn được những đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới, lãnh đạo tổ chức Đảng của Khối cơ quan TP thực hiện tốt và hoàn thành Nghị quyết đã đề ra.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thành công tốt đẹp
Kinhtedothi - Chiều 4/8, sau 2 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh do dịch Covid-19
Rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh do dịch Covid-19
Kinhtedothi - Chiều 4/8, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra. Đại hội có sự tham dự của 257 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên thuộc 37 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện.
Hải Phòng cử đoàn cán bộ, hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp Đà Nẵng chống dịch
Hải Phòng cử đoàn cán bộ, hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp Đà Nẵng chống dịch
Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận công văn “cầu viện”, TP Hải Phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ và hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp Đà Nẵng chống dịch Covid-19.
Phát triển quận Hai Bà Trưng đạt được những thành tựu mới to lớn, toàn diện hơn
Phát triển quận Hai Bà Trưng đạt được những thành tựu mới to lớn, toàn diện hơn
Kinhtedothi- “Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên cũng như mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn” - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng (khóa XXVI) Nguyễn Văn Nam khẳng định.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Tạp chí Cộng sản
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Tạp chí Cộng sản
Kinhtedothi - Chiều 4/8, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 90 năm Tạp chí ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2020).
Đồng chí Nguyễn Văn Nam tái đắc cử là Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
Đồng chí Nguyễn Văn Nam tái đắc cử là Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
Kinhtedothi-Với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Quận Hai Bà Trưng cần khai thác tối đa lợi thế so sánh của một quận “lõi” Thủ đô
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Quận Hai Bà Trưng cần khai thác tối đa lợi thế so sánh của một quận “lõi” Thủ đô
KInhtedothi-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng nay (4/8), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thay mặt lãnh đạo Thành ủy trân trọng biểu dương những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, Nhân dân quận đã đạt được trong 5 năm qua và nhấn mạnh, đây là động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt của quận trong những năm tới, đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP Hà Nội.