1513652108

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh kể lại đêm đầu Hà Nội đối mặt với B52

Tại hội thảo khoa học nhân 45 năm sự kiện "Điện Biên Phủ trên không" do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 18/12, thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Trợ lý tên lửa Cục tác chiến, kể lại đêm đầu Hà Nội đối mặt với B52 trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972.