Lá phiếu tín nhiệm chứa đựng sức nặng niềm tin cử tri trao gửi

Lá phiếu tín nhiệm chứa đựng sức nặng niềm tin cử tri trao gửi

Kinhtedothi - Ngày 24 đến 25/10, ĐB Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Các ĐB cho rằng, lá phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm không chỉ là trách nhiệm của ĐB đối với người được lấy phiếu, mà còn chứa đựng sức nặng của niềm tin mà cử tri đã trao gửi. Do đó, ĐB Quốc hội không thể bỏ phiếu dựa trên cảm tính cá nhân.
Lá phiếu tín nhiệm chứa đựng sức nặng niềm tin cử tri trao gửi
Sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm về quản lý đất rừng ở Sóc Sơn
Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, hợp ý Đảng, lòng dân
Lá phiếu tín nhiệm chứa đựng sức nặng niềm tin cử tri trao gửi
Lá phiếu tín nhiệm chứa đựng sức nặng niềm tin cử tri trao gửi
Kinhtedothi - Ngày 24 đến 25/10, ĐB Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Các ĐB cho rằng, lá phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm không chỉ là trách nhiệm của ĐB đối với người được lấy phiếu, mà còn chứa đựng sức nặng của niềm tin mà cử tri đã trao gửi. Do đó, ĐB Quốc hội không thể bỏ phiếu dựa trên cảm tính cá nhân.