Hà Nội: Chuyên nghiệp trong trồng và quản lý cây xanh

Hà Nội: Chuyên nghiệp trong trồng và quản lý cây xanh

Kinhtedothi - Cần sớm xây dựng một bộ phận chuyên quản lý về cây xanh. Nghiên cứu đưa toàn bộ hệ thống cây xanh của Hà Nội vào quản lý trên mạng bằng công nghệ 3D. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tại hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai công tác năm 2018 chiều 20/1.
Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đã đạt trên 94%
Lắng nghe để tháo gỡ
Công tác cán bộ của Hà Nội: Chủ động, bài bản