Ông Phan Văn Khải- một nhân cách lớn đã ra đi

Ông Phan Văn Khải- một nhân cách lớn đã ra đi

“Lịch sử kinh tế Việt Nam phải ghi công ông như một Thủ tướng có nhiều ý tưởng, công lao cải cách, hội nhập. Người kế thừa, xây dựng nên nền móng kinh tế vững chắc để Việt Nam có thể hội nhập, phát triển với kinh tế khu vực và quốc tế sau này. Ông là một nhân cách lớn”.
Kéo người dân đến gần  dịch vụ công trực tuyến
Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt
Công tác cán bộ của Hà Nội: Chủ động, bài bản
Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình 04
Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình 04
Kinhtedothi - Sáng 7/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.
Xây dựng chế tài để nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn
Xây dựng chế tài để nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Chương trình 04 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” vừa giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu đưa ra chế tài xử phạt từng mức độ vi phạm quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối các cơ quan TP Hà Nội. Nếu được ban hành, chế tài sẽ góp phần nắn chỉnh những hành vi ứng xử thiếu văn minh của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.