Thủ tướng: Vẫn còn bệnh hình thức khi triển khai một số phong trào thi đua

Thủ tướng: Vẫn còn bệnh hình thức khi triển khai một số phong trào thi đua

Kinhtedothi - Thủ tướng cho rằng, vẫn còn bệnh hình thức khi triển khai một số phong trào thi đua, chưa huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm.
Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đã đạt trên 94%
Lắng nghe để tháo gỡ
Công tác cán bộ của Hà Nội: Chủ động, bài bản
Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đã đạt trên 94%
Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đã đạt trên 94%
Kinhtedothi - Năm 2018, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI và Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 của UBND TP trong đó phấn đấu nhiều chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn, một trong những nhiệm vụ được TP tập trung là sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tiếp tục xác định đây là khâu đột phá trong CCHC.