Trang chủ / Thời sự / Cải cách hành chính

Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế tại Hà Nội: Những chuyển biến bước đầu

Linh Nguyễn 05-01-2019 08:22
Kinhtedothi - “Thực hiện chủ đề công tác năm 2018, Hà Nội đã tích cực đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng hiệu quả thực thi pháp luật và lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở mọi cấp, ngành. Đây chính là điều kiện quan trọng để TP bước vào năm 2019 với mục tiêu cao hơn, cùng những giải pháp cụ thể, để công tác này đạt và vượt kế hoạch được giao” - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu khẳng định với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.
 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu.
Khắc phục chồng chéo, tăng hiệu quả hoạt động

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của TP được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, ngay đầu năm UBND TP đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai; giao chỉ tiêu KT-XH năm 2018 với nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế. TP cũng ra kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), DN Nhà nước thuộc TP và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đến nay, TP cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch của Ban Chỉ đạo (BCĐ) TP về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế: Đã giải thể cơ quan thường trực BCĐ GPMB TP và thành lập Phòng Công tác GPMB thuộc Văn phòng UBND TP; thí điểm thành lập Đội Quản lý TTXD-ĐT thuộc UBND cấp huyện; kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng; các chi cục, ĐVSN thuộc Sở NN&PTNT... Trong năm, đã sắp xếp 102 BCĐ thuộc UBND TP còn 28 BCĐ, giảm 72,5%. Với khối ĐVSN, đã tổ chức lại Trung tâm (TT) Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập TT Dân số - KHHGĐ cấp huyện và TT Y tế cấp huyện; thành lập TT Kiểm soát bệnh tật TP trên cơ sở tổ chức lại TT Y tế dự phòng Hà Nội... TP cũng đang đẩy mạnh sắp xếp trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH; sắp xếp 2 ĐVSN thuộc Sở QH-KT sang Viện Quy hoạch xây dựng quản lý.

Trong năm, Sở cũng đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP.

Riêng với khối ĐVSNCL có số lượng rất lớn, TP đã có bước đi như thế nào để đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhất là triệt để khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ?

- Trong khối ĐVSNCL, việc làm tốt công tác sắp xếp có thể nói vừa khắc phục được chồng chéo, dàn trải, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, vừa tập trung được nguồn lực làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, TP đã cơ bản sắp xếp xong các ĐVSNCL trực thuộc; ĐVSNCL cấp huyện cũng được tổ chức lại cho tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp thực tiễn.
 Làm thủ tục hành chính tại sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội.  Ảnh  Thanh Hải
Đặc biệt, một giải pháp hiệu quả là TP đẩy mạnh chuyển đổi các ĐVSNCL sang tự chủ chi thường xuyên thông qua ban hành kế hoạch giao ĐVSN tự chủ đợt I giai đoạn 2018 - 2021 là 196 đơn vị/257 đơn vị cần thực hiện theo chỉ tiêu 10% đơn vị tự chủ tại Nghị quyết 19-NQ/TW. Để đạt chỉ tiêu, UBND TP đang chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, có phương án giao tự chủ thêm tối thiểu 61 đơn vị còn thiếu. Chúng tôi đang trình phương án tự chủ đợt II giai đoạn 2018 - 2021.

Cả hệ thống vào cuộc

Quá trình TP sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo Nghị quyết 39-NQ/TW đã gặp những khó khăn gì, nhất là về tư tưởng CBCCVC, người lao động? Và TP đã có giải pháp gì khi triển khai, thưa bà?

- Đúng là Hà Nội phải đối mặt không ít khó khăn, vướng mắc, không chỉ do các văn bản chưa được ban hành đồng bộ theo Nghị quyết mà chủ yếu là tâm tư của CBCCVC ở một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt CBCCVC sau sắp xếp không còn giữ chức vụ lãnh đạo. Trước tình hình này, các đơn vị đã tích cực tuyên truyền giúp CBCCVC ngày càng nhận thức rõ sự tất yếu phải kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, được triển khai trong toàn hệ thống chính trị chứ không riêng đơn vị nào. Nguyên tắc rất rõ ràng, phân công đúng vị trí việc làm; cán bộ lãnh đạo sau sắp xếp không còn giữ nguyên chức vụ sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo và ưu tiên xem xét bổ nhiệm khi có điều kiện, vị trí thích hợp. TP cũng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giúp đơn vị sớm ổn định.

Sau thời gian sắp xếp lại, từ TP đến cấp cơ sở hầu như không nhận được đơn thư khiếu nại. Đáng mừng, thu nhập ở nhiều cơ quan dần khởi sắc, đời sống người lao động được nâng lên. Đây chính là cái đích của công tác sắp xếp. Điều này thấy rõ ở khối y tế, như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, một số trung tâm y tế…

Từ kết quả đạt được, Hà Nội có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế? Định hướng cụ thể của TP thời gian tới thế nào?

- TP đã triển khai thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được T.Ư và dư luận đánh giá cao, tôi cho rằng quan trọng nhất do TP chuẩn bị rất kỹ càng, cách làm bài bản. Ngay sau Hội nghị Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc; nếu trước chỉ khối cơ quan hành chính thì nay các ban Đảng, đoàn thể, ĐVSN… đều tích cực, với tinh thần “5 rõ”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Tuyên truyền thấu đáo; quy trình minh bạch; kiểm tra giám sát giúp kịp thời hướng dẫn trước sắp xếp và chấn chỉnh sau sắp xếp với những thiếu sót... Từ đó đã tạo đồng thuận cao, mô hình tổ chức mới sớm ổn định.

TP xác định năm 2019 sẽ tăng tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW, nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 Khóa XII; chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy; tập trung chuyển ĐVSNCL sang tự chủ tài chính; thực hiện tốt Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu..., phấn đấu đạt chỉ tiêu theo lộ trình đến 2021 giảm 10% biên chế. Đặc biệt, TP đang cân nhắc giao quyền tự chủ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự cho những đơn vị đã tự chủ chi thường xuyên, nhằm trao thêm quyền, khuyến khích các ĐVSN khác sang tự chủ. Ngoài đôn đốc 61 đơn vị còn lại rà soát chuyển sang tự chủ, Sở Nội vụ đang phối hợp Sở Tài chính trình phương án tự chủ đợt II với tổng số đơn vị chắc chắn sẽ lớn hơn con số 257 của đợt I.

Song, lĩnh vực giáo dục hiện chiếm tới hơn 83% tổng số đơn vị, gần 79% tổng biên chế viên chức toàn TP; số đơn vị, biên chế còn tiếp tục tăng do tăng học sinh theo tốc độ đô thị hóa (mỗi năm TP phải tăng 1.500 biên chế cho viên chức giáo dục). Do vậy, chuyển ĐVSNCL sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018 - 2021 gồm cả lĩnh vực giáo dục sẽ khó đạt chỉ tiêu 10% theo Nghị quyết 19-NQ/TW, nên TP tiếp tục kiến nghị T.Ư có cơ chế chính sách để chuyển sang tự chủ cho lĩnh vực này, nhằm không ảnh hưởng an sinh xã hội mà vẫn đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế.

Xin cảm ơn bà!

TAG: thủ tục hành chính tinh gọn bộ máy Cải cách hành chính Biên chế
 
Tin khác
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền hai Bộ quy tắc ứng xử bằng hình thức trực quan, sinh động
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền hai Bộ quy tắc ứng xử bằng hình thức trực quan, sinh động
Kinhtedothi-Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội bằng các hình thức trực quan, sinh động để mang lại hiệu quả rõ nét hơn...
Các dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm tiến độ, làm hạn chế hiệu quả phát triển kinh tế
Các dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm tiến độ, làm hạn chế hiệu quả phát triển kinh tế
Kinhtedothi-"Rà soát cho thấy thu nhập bình quân đầu người của bà con khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại Thành phố còn thấp, giảm nghèo chưa bền vững. Nhất là những dự án đầu tư vào khu vực này còn chậm tiến độ, hiệu quả giúp phát triển kinh tế, nâng cấp về cơ sở hạ tầng xã hội chưa cao", Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Bình nhận định.
Tập trung tuyên truyền tốt Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
Tập trung tuyên truyền tốt Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
Kinhtedothi - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo T.Ư đến 570 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.
Thủ tướng yêu cầu: Vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh
Thủ tướng yêu cầu: Vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh
Kinhtedothi - Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn các nguồn lây, khoanh vùng dập dịch; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.
Vấn đề sáp nhập các sở, ngành: Tính toán kỹ
Vấn đề sáp nhập các sở, ngành: Tính toán kỹ
Kinhtedothi - Vấn đề sáp nhập các sở, ngành đã có câu trả lời chính thức khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định đang thi hành.
 Ảnh hưởng của bão số 5, Hà Tĩnh sẽ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Ảnh hưởng của bão số 5, Hà Tĩnh sẽ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Kinhtedothi - Do chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 5, nên thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ đêm nay (17/9) đến ngày 19/9 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
Kinhtedothi - Chiều 17/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho đồng chí Hoàng Thị Lam (Đảng bộ phường Quán Thánh, quận Ba Đình).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại miền Trung
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại miền Trung
Kinhtedothi - Trưa 17/9, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.
Trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10
Trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10
Kinhtedothi - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra tháng 10 tới.
Xu hướng công nghệ nào phát triển ngành năng lượng?
Xu hướng công nghệ nào phát triển ngành năng lượng?
Kinhtedothi - Ngày 17/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2020.
5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Thay đổi căn bản diện mạo nông thôn
5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Thay đổi căn bản diện mạo nông thôn
Kinhtedothi - Nâng cao đời sống cho người nông dân là mục tiêu xuyên suốt trong Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Kết quả thực hiện 5 năm qua cho thấy những chuyển biến rõ nét trong đời sống, thu nhập của nông dân Thủ đô.