Trang chủ / Thời sự / Cải cách hành chính

Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế tại Hà Nội: Những chuyển biến bước đầu

Linh Nguyễn 05-01-2019 08:22
Kinhtedothi - “Thực hiện chủ đề công tác năm 2018, Hà Nội đã tích cực đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng hiệu quả thực thi pháp luật và lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở mọi cấp, ngành. Đây chính là điều kiện quan trọng để TP bước vào năm 2019 với mục tiêu cao hơn, cùng những giải pháp cụ thể, để công tác này đạt và vượt kế hoạch được giao” - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu khẳng định với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.

 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu.
Khắc phục chồng chéo, tăng hiệu quả hoạt động
Thực hiện chủ đề công tác năm 2018, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của TP được thực hiện như thế nào, thưa bà?
- Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, ngay đầu năm UBND TP đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai; giao chỉ tiêu KT-XH năm 2018 với nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế. TP cũng ra kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), DN Nhà nước thuộc TP và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả.
Đến nay, TP cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch của Ban Chỉ đạo (BCĐ) TP về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế: Đã giải thể cơ quan thường trực BCĐ GPMB TP và thành lập Phòng Công tác GPMB thuộc Văn phòng UBND TP; thí điểm thành lập Đội Quản lý TTXD-ĐT thuộc UBND cấp huyện; kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng; các chi cục, ĐVSN thuộc Sở NN&PTNT... Trong năm, đã sắp xếp 102 BCĐ thuộc UBND TP còn 28 BCĐ, giảm 72,5%. Với khối ĐVSN, đã tổ chức lại Trung tâm (TT) Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập TT Dân số - KHHGĐ cấp huyện và TT Y tế cấp huyện; thành lập TT Kiểm soát bệnh tật TP trên cơ sở tổ chức lại TT Y tế dự phòng Hà Nội... TP cũng đang đẩy mạnh sắp xếp trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH; sắp xếp 2 ĐVSN thuộc Sở QH-KT sang Viện Quy hoạch xây dựng quản lý.
Trong năm, Sở cũng đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP.
Riêng với khối ĐVSNCL có số lượng rất lớn, TP đã có bước đi như thế nào để đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhất là triệt để khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ?
- Trong khối ĐVSNCL, việc làm tốt công tác sắp xếp có thể nói vừa khắc phục được chồng chéo, dàn trải, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, vừa tập trung được nguồn lực làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, TP đã cơ bản sắp xếp xong các ĐVSNCL trực thuộc; ĐVSNCL cấp huyện cũng được tổ chức lại cho tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp thực tiễn.

 Làm thủ tục hành chính tại sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội.  Ảnh  Thanh Hải

Đặc biệt, một giải pháp hiệu quả là TP đẩy mạnh chuyển đổi các ĐVSNCL sang tự chủ chi thường xuyên thông qua ban hành kế hoạch giao ĐVSN tự chủ đợt I giai đoạn 2018 - 2021 là 196 đơn vị/257 đơn vị cần thực hiện theo chỉ tiêu 10% đơn vị tự chủ tại Nghị quyết 19-NQ/TW. Để đạt chỉ tiêu, UBND TP đang chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, có phương án giao tự chủ thêm tối thiểu 61 đơn vị còn thiếu. Chúng tôi đang trình phương án tự chủ đợt II giai đoạn 2018 - 2021.
Cả hệ thống vào cuộc
Quá trình TP sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo Nghị quyết 39-NQ/TW đã gặp những khó khăn gì, nhất là về tư tưởng CBCCVC, người lao động? Và TP đã có giải pháp gì khi triển khai, thưa bà?
- Đúng là Hà Nội phải đối mặt không ít khó khăn, vướng mắc, không chỉ do các văn bản chưa được ban hành đồng bộ theo Nghị quyết mà chủ yếu là tâm tư của CBCCVC ở một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt CBCCVC sau sắp xếp không còn giữ chức vụ lãnh đạo. Trước tình hình này, các đơn vị đã tích cực tuyên truyền giúp CBCCVC ngày càng nhận thức rõ sự tất yếu phải kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, được triển khai trong toàn hệ thống chính trị chứ không riêng đơn vị nào. Nguyên tắc rất rõ ràng, phân công đúng vị trí việc làm; cán bộ lãnh đạo sau sắp xếp không còn giữ nguyên chức vụ sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo và ưu tiên xem xét bổ nhiệm khi có điều kiện, vị trí thích hợp. TP cũng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giúp đơn vị sớm ổn định.
Sau thời gian sắp xếp lại, từ TP đến cấp cơ sở hầu như không nhận được đơn thư khiếu nại. Đáng mừng, thu nhập ở nhiều cơ quan dần khởi sắc, đời sống người lao động được nâng lên. Đây chính là cái đích của công tác sắp xếp. Điều này thấy rõ ở khối y tế, như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, một số trung tâm y tế…
Từ kết quả đạt được, Hà Nội có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế? Định hướng cụ thể của TP thời gian tới thế nào?
- TP đã triển khai thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được T.Ư và dư luận đánh giá cao, tôi cho rằng quan trọng nhất do TP chuẩn bị rất kỹ càng, cách làm bài bản. Ngay sau Hội nghị Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc; nếu trước chỉ khối cơ quan hành chính thì nay các ban Đảng, đoàn thể, ĐVSN… đều tích cực, với tinh thần “5 rõ”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Tuyên truyền thấu đáo; quy trình minh bạch; kiểm tra giám sát giúp kịp thời hướng dẫn trước sắp xếp và chấn chỉnh sau sắp xếp với những thiếu sót... Từ đó đã tạo đồng thuận cao, mô hình tổ chức mới sớm ổn định.
TP xác định năm 2019 sẽ tăng tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW, nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 Khóa XII; chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy; tập trung chuyển ĐVSNCL sang tự chủ tài chính; thực hiện tốt Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu..., phấn đấu đạt chỉ tiêu theo lộ trình đến 2021 giảm 10% biên chế. Đặc biệt, TP đang cân nhắc giao quyền tự chủ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự cho những đơn vị đã tự chủ chi thường xuyên, nhằm trao thêm quyền, khuyến khích các ĐVSN khác sang tự chủ. Ngoài đôn đốc 61 đơn vị còn lại rà soát chuyển sang tự chủ, Sở Nội vụ đang phối hợp Sở Tài chính trình phương án tự chủ đợt II với tổng số đơn vị chắc chắn sẽ lớn hơn con số 257 của đợt I.
Song, lĩnh vực giáo dục hiện chiếm tới hơn 83% tổng số đơn vị, gần 79% tổng biên chế viên chức toàn TP; số đơn vị, biên chế còn tiếp tục tăng do tăng học sinh theo tốc độ đô thị hóa (mỗi năm TP phải tăng 1.500 biên chế cho viên chức giáo dục). Do vậy, chuyển ĐVSNCL sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018 - 2021 gồm cả lĩnh vực giáo dục sẽ khó đạt chỉ tiêu 10% theo Nghị quyết 19-NQ/TW, nên TP tiếp tục kiến nghị T.Ư có cơ chế chính sách để chuyển sang tự chủ cho lĩnh vực này, nhằm không ảnh hưởng an sinh xã hội mà vẫn đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế.
Xin cảm ơn bà!

TAG: thủ tục hành chính tinh gọn bộ máy Cải cách hành chính Biên chế
 
Tin khác
Đồng chí Bạch Liên Hương tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức khóa XXIV
Đồng chí Bạch Liên Hương tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức khóa XXIV
Kinhtedothi - Ngày 9/7, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 257 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 8.650 đảng viên của 48 Tổ chức cơ sở Đảng trên toàn địa bàn huyện.
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020
Kinhtedothi – Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 7/2020, bằng hình thức trực tuyến.
Đảng bộ quận Cầu Giấy cần thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế
Đảng bộ quận Cầu Giấy cần thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế
Kinhtedothi - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nỗ lực đưa Mỹ Đức thành huyện nông thôn mới vào năm 2022
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nỗ lực đưa Mỹ Đức thành huyện nông thôn mới vào năm 2022
Kinhtedothi - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.
Chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”
Chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”
Kinhtedothi - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hoài Đức cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận.
Chỉ đạo sâu sát hơn trong công tác quy hoạch đô thị
Chỉ đạo sâu sát hơn trong công tác quy hoạch đô thị
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy vừa có Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Tại Báo cáo này, Quận ủy Cầu Giấy đã đưa ra nhiều ý kiến bổ sung, góp ý liên quan đến công tác quy hoạch, giao thông và phát triển giáo dục, đào tạo… trên địa bàn.
Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025
Kinhtedothi - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.
Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tại quận Nam Từ Liêm: Thành công nhờ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình
Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tại quận Nam Từ Liêm: Thành công nhờ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình
Kinhtedothi - Nhờ bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở… đến nay, công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.
Quảng Ninh có thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ninh có thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Kinhtedothi - Ngày 8/7, tại họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa &Thể thao nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021.
Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.