Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Truyền tải niềm tin với những mục tiêu phát triển của đất nước

Hà Binh - Hồng Thái ghi 04-09-2020 10:01
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Nhiều cán bộ, đảng viên đánh giá, bài viết đưa ra mục tiêu tổng quát nhưng cũng rất thực tiễn, đặc biệt đã truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần, ý chí và khát trọng vào sự phát triển của đất nước.
 TS Nguyễn Viết Chức
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội - TS Nguyễn Viết Chức: Toát lên tinh thần, niềm tin vào sự phát triển
Điều tôi ấn tượng nhất là tình cảm, khát vọng, niềm tin của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã thể hiện qua bài viết. Từ đó, truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người về niềm tin vào Đảng, vào lịch sử, truyền thống của Việt Nam; toát lên tinh thần, sự tin tưởng vào tương lai của đất nước. Đồng thời khẳng định, Đại hội XIII sẽ là dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng, của cả dân tộc Việt Nam.
Trong bài viết có nói đến thành tựu đạt được với cách đánh giá khiêm nhường và nhắc đến bối cảnh, hoàn cảnh chung để chỉ ra vị thế đất nước, đồng thời nhìn rõ những khuyết điểm, tồn tại. Để từ đó, đưa ra bức tranh tổng thể, lộ trình cho sự phát triển, trong đó bao quát được mọi vấn đề, từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh; từ những việc đã làm đến cần làm; việc trước mắt, cũng như chiến lược lâu dài.
Đồng thời, chỉ rõ những điều Đảng cần làm gì, mỗi cán bộ, đảng viên cần cho đất nước phát triển hơn nữa, nâng lên đời sống vật chất, tinh thần của dân. Tôi nhắc lại, bài viết không dài, rất dung dị, nhưng thực sự đã truyền đến người đọc niềm tin rằng, dù còn nhiều khó khăn, bộn bề công việc, nhưng tương lai của Đảng, dân tộc rất tươi sáng. Qua đó cũng thể hiện ý chí, quyết tâm, niềm tin vào Nhân dân vào truyền thống của Đảng, ý chí, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, dân chủ và giàu mạnh.
 PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc
Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Thể hiện quan điểm có tính chiến lược
Tôi rất ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bài viết rất súc tích, đã nêu bật được những thành tựu quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XII, như trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đồng thời nhấn mạnh đến ý nghĩa trọng đại của Đại hội XIII của Đảng, không chỉ mở ra sự phát triển của một nhiệm kỳ, mà có tính chiến lược lâu dài.
Bài viết cũng cho thấy sự trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với vận mệnh đất nước trong giai đoạn hiện nay và những suy tính có tính chiến lược lâu dài để đưa đất nước phát triển hùng mạnh, đời sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn. Như đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Cùng với phát triển kinh tế, hội nhập thế nào, phát triển văn hóa, xã hội, giải quyết các vấn đề thực tiễn ra sao cũng là những vấn đề đặt ra. Đặc biệt, với những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ nhiệm kỳ trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên. Trong đó, “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. “Phải phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”...
 PGS.TS Bùi Thị An
Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - PGS.TS Bùi Thị An: Khẳng định tư tưởng lấy dân làm gốc
Ðây là lần thứ 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng, truyền đạt cô đọng, súc tích, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc định hướng, chỉ đạo của Ðảng đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Với 5 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rất rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài mà toàn Ðảng, toàn dân phải đồng lòng, nỗ lực thực hiện. Trong rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra, tôi tâm đắc với luận điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, lấy "dân là gốc".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải coi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân… Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam... Lịch sử dân tộc đã chứng minh, khi có được lòng dân thì mọi gian khó đều có thể vượt qua.
Trong giai đoạn mới, khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đã ký nhiều hiệp định, hiệp ước quốc tế, nghĩa là chúng ta đã bước ra những sân chơi lớn, bình đẳng, buộc chúng ta phải thay đổi tư duy mạnh mẽ để vừa hòa nhập và phát triển, vừa bảo đảm chủ quyền, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh ấy, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
 Bà Bùi Thị Thu Trang
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Hà Đông Bùi Thị Thu Trang: Giúp hiểu sâu hơn vấn đề trọng tâm của đất nước
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, đặc biệt là sau những dấu mốc trong sự phát triển của đất nước trong thời gian qua đã cho chúng ta thấy được các vấn đề trọng tâm, cốt lõi cần phải nắm vững, hiểu sâu nhưng cũng bao quát để định hướng những bước đi vững chắc của Việt Nam trước bối cảnh trong nước và quốc tế ngày càng biến động khó lường.
Trong 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đến công tác cán bộ và việc coi trọng Nhân dân - trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới. Bài viết cũng đề cập đến từng mốc thời gian cụ thể, với những mục tiêu từng bước phấn đấu và các giải pháp để đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Tôi tin tưởng rằng, với những định hướng của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Việt Nam trong thập kỷ mới sẽ tiến những bước dài, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực và vươn tầm thế giới.
TAG: 75 năm Quốc khánh 2/9 Đại hội Đảng toàn quốc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
 
Tin khác
Việt Nam - thành viên tin cậy, chủ động, trách nhiệm của Liên hợp quốc
Việt Nam - thành viên tin cậy, chủ động, trách nhiệm của Liên hợp quốc
Việt Nam từ một nước nhỏ đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức họp phiên thứ tám
Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức họp phiên thứ tám
Ngày 19/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức phiên họp thứ tám để tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện
Bộ Chính trị lưu ý, Hà Nội cần hướng tới trình độ phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế; phân tích sâu hơn nguyên nhân của việc thành phố chưa tạo được các “đột phá lớn” cho phát triển kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Sáng 19/9/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Hà Nội: Đại hội cấp trên cơ sở đã được tổ chức đạt kết quả toàn diện
Hà Nội: Đại hội cấp trên cơ sở đã được tổ chức đạt kết quả toàn diện
Kinhtedothi - Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 730-BC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan
Kinhtedothi - Cụ thể, tại Quyết định 1426/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quân, Phó Bí thư tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh: Luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp
Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh: Luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp
Kinhtedothi - Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Đồng chí Chu Ngọc Anh được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Chu Ngọc Anh được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 18/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền hai Bộ quy tắc ứng xử bằng hình thức trực quan, sinh động
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền hai Bộ quy tắc ứng xử bằng hình thức trực quan, sinh động
Kinhtedothi-Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội bằng các hình thức trực quan, sinh động để mang lại hiệu quả rõ nét hơn...
Các dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm tiến độ, làm hạn chế hiệu quả phát triển kinh tế
Các dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm tiến độ, làm hạn chế hiệu quả phát triển kinh tế
Kinhtedothi-"Rà soát cho thấy thu nhập bình quân đầu người của bà con khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại Thành phố còn thấp, giảm nghèo chưa bền vững. Nhất là những dự án đầu tư vào khu vực này còn chậm tiến độ, hiệu quả giúp phát triển kinh tế, nâng cấp về cơ sở hạ tầng xã hội chưa cao", Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Bình nhận định.