1514361831

Uber, Grab là doanh nghiệp vận tải hay công ty công nghệ?

Hiện nay, không ít người vẫn còn băn khoăn Uber, Grab là doanh nghiệp công nghệ hay là doanh nghiệp vận tải.