[Video] Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

[Video] Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Kinhtedothi - Theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đối tượng được trợ giúp pháp lý là người có công với cách mạng. Và quyền yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ miễn phí tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
1 2 3 4 5 6 7