1571199041

[Video] Gốm Chu Đậu - Tinh hoa văn hóa Việt Nam, vươn tầm thế giới

Kinhtedothi - “Gốm Chu Đậu - Bản sắc Việt, tỏa sáng năm Châu”, gốm Chu Đậu ngày nay không chỉ kế thừa được tinh hoa, bản sắc văn hóa Việt mà còn tạo được những giá trị đặc biệt, nâng tầm sản phẩm truyền thống...