1563789205

[Video] Hà Đông: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức

chứcrnKinhtedothi - Thời gian qua, quận Hà Đông đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.