1578935994

[Video] Nhóm đối tượng ở xã Đồng Tâm đã chuẩn bị kế hoạch từ trước để gây rối

Việc gây rối tại xã Đồng Tâm đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, Lê Đình Kình chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng chủ động tấn công lực lượng chức năng...