1559896264

[Video] Việt Nam tranh cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 7/6, tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Việt Nam sẽ tham gia tranh cử một trong 5 chiếc ghế ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.