Trang chủ / Doanh nghiệp / Tin tức

Vietcombank mục tiêu trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực

Hồng Nhung - Thu Nhung 21-10-2019 10:38
Kinhtedothi - Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, top trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, một trong các mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

 

Theo đó, thời gian qua, Vietcombank đã đổi mới toàn diện công tác tổ chức và nhân sự, góp phần tạo đột phá trong hoạt động kinh doanh, tạo sức mạnh từ nội lực để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và thế giới.
Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank đã có những chia sẻ về đề tài này.
- Phóng viên: Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực vào năm 2020, xin ông cho biết thời gian qua, Vietcombank đã có sự chuẩn bị như thế nào để thực hiện được tham vọng này?

 Ông Hồng Quang.
Ông Hồng Quang: Tháng 9/2017, ngay sau khi phê duyệt Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020, Hội đồng quản trị Vietcombank (HĐQT) đã phê duyệt Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2020 (Đề án) với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực. Để đạt được mục tiêu này, Đề án đã đưa ra kế hoạch hành động và các giải pháp thực hiện đồng bộ về kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, phát triển hạ tầng công nghệ ứng dụng trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực... Đến nay, về cơ bản, hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Vietcombank đã bám sát Đề án và đạt kết quả tốt.
Dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án đó là việc thành lập Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank (Khối Nhân sự) vào tháng 11/2018, với 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tổ chức và nhân sự, Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm đào tạo trước đây). Công tác nhân sự dần được chuyển đổi hoạt động theo hướng “đối tác nhân sự” HRBP (Human Resource Business Partner).
Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh được rà soát, kiện toàn và chuẩn hóa theo hướng tinh gọn, tập trung quản lý và điều hành theo các Khối hoạt động, tối ưu và nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị tại Trụ sở chính, bảo đảm yêu cầu hoạt động thông suốt và hiệu quả.
Hệ thống văn bản nội bộ về tổ chức và nhân sự được xây dựng mới, rà soát, hoàn thiện trong tất cả các khâu từ tuyển dụng tới quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, tạo động lực, đào tạo và phát triển cán bộ… mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút, quản lý, sử dụng người lao động, tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có của Vietcombank.
Công tác phát triển mạng lưới được đẩy mạnh theo định hướng phát triển hoạt động bán lẻ, Vietcombank tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động tại các địa bàn tiềm năng nơi Vietcombank chưa có sự hiện diện và địa bàn nơi Vietcombank hoạt động hiệu quả.
Công tác tuyển dụng của Vietcombank những năm qua được thị trường đánh giá cao và đã thu hút được một lượng nhân sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Phương thức tuyển dụng được đa dạng hóa thông qua việc xét tuyển, thi tuyển tập trung online, có cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ có kinh nghiệm. Chất lượng tuyển dụng được nâng cao, thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, gia tăng cơ cấu tuyển dụng cán bộ bán hàng cho các chi nhánh.
Quy mô lao động của Vietcombank tăng từ 16.227 người năm 2017 lên 17.215 người năm 2018 và đạt mức 18.366 người tại 30/6/2019, với trên 90% cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Tỷ lệ lao động bán hàng duy trì ở mức trên 60% tổng số lao động.
Vietcombank đứng thứ 5 về số lượng lao động (sau Agribank, VPBank, BIDV, VietinBank, STB) nhưng luôn đứng đầu về năng suất lao động. Năng suất lao động của Vietcombank liên tục tăng qua các năm và ở mức cao so với các ngân hàng khác. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)/người và tỷ lệ tăng trưởng LNTT/người của Vietcombank từ năm 2017, 2018 và ước tính 2019 tương ứng là 712 triệu đồng/người, tăng 28%; 1.093 triệu đồng/người, tăng 53,5% và 1.282 triệu đồng/người, tăng 17%.
Nhằm nâng cao chất lượng và hướng tới mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế, Vietcombank cũng đang tích cực triển khai một số dự án về nhân sự như: Dự án xây dựng chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) mới; Dự án E-learning; Dự án xây dựng Khung năng lực;…
Bên cạnh đó, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được Vietcombank quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, số lượng các khóa đào tạo, số lượt cán bộ được đào tạo và tỷ suất đào tạo bình quân/cán bộ đều có sự tăng trưởng mạnh qua các năm. Với việc thành lập Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank vào tháng 3/2019 trên cơ sở nâng cấp và đổi tên Trung tâm đào tạo, Ban Lãnh đạo Vietcombank kỳ vọng trong thời gian ngắn tới trường sẽ phát triển để trở thành một cơ sở đào tạo vượt trội về chất lượng và chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.
- Phóng viên: Được biết, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Ban Lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), khuyến khích đổi mới sáng tạo và luôn có cơ chế tạo động lực để CBNV phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp hiệu quả cho công việc. Xin ông cho biết hoạt động này thời gian qua đã được Vietcombank triển khai như thế nào và những thành tựu đạt được?
Ông Hồng Quang: Thời gian qua, công tác NCKH và công nghệ luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Đặc biệt, năm 2018 là năm hoạt động NCKH của Vietcombank có nhiều đổi mới và chuyển biến cả về chất và lượng. Nhân sự Hội đồng khoa học (HĐKH) nhiệm kỳ VI được kiện toàn lại, trong đó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐKH, các thành viên HĐKH là các lãnh đạo Khối/Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC phụ trách các lĩnh vực then chốt để đảm bảo hoạt động NCKH và đề xuất sáng kiến được triển khai một cách toàn diện.
Trong năm 2018, Vietcombank đã tổ chức cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo để phát triển và hội nhập”. Kết quả, có 84 đơn vị tham gia và lựa chọn được 266 sáng kiến từ hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ sở để tham dự vòng thi cấp hệ thống. Các ý tưởng, sáng kiến đã bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng. Đặc biệt, các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động ngân hàng nhằm tạo ra sự khác biệt chiếm tỷ trọng cao.
Năm 2019, hoạt động NCKH và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai nghiêm túc. Đã có gần 400 đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ 43 Phòng/Ban/Trung tâm thuộc TSC và 61 chi nhánh. Để xét duyệt các nhiệm vụ này, 06 Tiểu hội đồng đã được thành lập và làm việc tích cực để chọn ra 151 đề xuất được tiếp tục triển khai.
Có thể nói, hoạt động KH&CN đã góp phần cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng; tăng cường bồi dưỡng khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu cho các cán bộ; tạo cơ hội để cán bộ nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo nguồn cán bộ giỏi; lan tỏa văn hóa học tập, đổi mới và tư duy sáng tạo như một trong những động lực phát triển quan trọng trong ngân hàng.
- Phóng viên: Trong bối cảnh các ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt về nhân sự, Vietcombank có chính sách như thế nào để giữ chân cũng như thu hút được người tài?
Ông Hồng Quang: Yếu tố có tính quyết định cho những thành tựu hôm nay của Vietcombank không thể không nhắc đến đó là yếu tố con người. Vietcombank là một trong những ngân hàng có nguồn nhân sự ổn định nhất hệ thống, là nơi thu hút và giữ chân nhân sự có chất lượng của ngành. Theo kết quả khảo sát mức độ gắn kết của cán bộ (EES) năm 2018 do Công ty Nielsen thực hiện, điểm chỉ tiêu EES bình quân toàn hàng đạt 92,45 - thể hiện mức độ gắn kết cao của cán bộ với ngân hàng. Tỷ lệ cán bộ nghỉ việc/tổng số lao động cuối năm 2018 là 3,12%, đến 30/06/2019 chỉ là 1,62%.
Năm 2018, theo khảo sát nơi làm việc tốt nhất của Công ty Anphabe, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.
Để đạt được điều này đòi hỏi Vietcombank phải có các chính sách đồng bộ trong hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng vững mạnh; tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tốt nhất; cơ chế, chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ tốt; công tác đào tạo và phát triển đội ngũ; hệ thống quản trị kết hợp hài hòa giữa quản trị theo quá trình, quản trị theo mục tiêu KPI và quản trị theo giá trị.
- Phóng viên: Xin ông cho biết một số dự định của Vietcombank về quản trị phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới khi mục tiêu trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực mà Vietcombank đặt ra không còn xa?
Ông Hồng Quang: Nhằm hiện thực hóa và duy trì mục tiêu trên, thời gian tới, Vietcombank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tổ chức và nhân sự với một số định hướng chủ đạo sau:
Thứ nhất: Thực hiện chiến lược quản trị, phát triển nguồn nhân lực theo Đề án được HĐQT phê duyệt.
Thứ hai: Khối Nhân sự tiếp tục tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh nhằm tập trung quản lý và điều hành theo các khối hoạt động, nâng cao tính chuyên môn hóa, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ.
Thứ ba: Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa cơ chế, chính sách về tổ chức và nhân sự. Đặc biệt, Vietcombank triển khai xây dựng khung năng lực. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí công việc; xây dựng tiêu chí lựa chọn cán bộ tài năng; sử dụng khung năng lực cho công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, trả lương,…; Rà soát, hoàn thiện cơ chế lương thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ cho NLĐ với mức lương thưởng cạnh tranh, công bằng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Thứ tư: Xây dựng và định vị thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín, vững mạnh, phù hợp theo yêu cầu; đa dạng hóa phương thức tuyển dụng; thực hiện công tác tuyển dụng một cách khoa học, công khai, minh bạch.
Thứ năm: Tối ưu hóa giá trị và hiệu quả nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng định biên, sắp xếp, bố trí lại lao động; gia tăng về cả số lượng và chất lượng đội ngũ lao động, tập trung ưu tiên nhân sự bán hàng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý công việc và đánh giá hiệu quả công việc, duy trì là ngân hàng có hiệu quả lợi nhuận/đầu người tốt nhất thị trường.
Thứ sáu: Phát triển văn hóa doanh nghiệp thực hiện thông qua việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cơ bản: tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, con người thân thiện, tôn trọng và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp.
Thứ bảy: Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, đẩy mạnh công tác NCKH, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng.
Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, trong hoạt động của mình, Vietcombank luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tinh về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người - yếu tố then chốt của mọi vấn đề then chốt, nhân tố quyết định thành công của mọi thành công.
- Phóng viên: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Báo Kinh tế & Đô thị!

TAG: Vietcombank Ngân hàng đổi mới Nhân lực ngân hàng số 1 Việt Nam châu á Thái Bình Dương thế giới
 
Tin khác
[Tiếng dân] Không gì là không thể
[Tiếng dân] Không gì là không thể
Kinhtedothi - Ở Hà Nội, sáng Chủ nhật hàng tuần thường có cuộc thi khoe giọng chim khuyên ở khu vực hồ Thiền Quang. Từ khi có dịch Covid-19 có thêm vài ông giám đốc chuyên xuất nhập khẩu với Trung Quốc, dần dà có thêm cả mấy ông chuyên thị trường châu Âu tham dự cuộc chơi.
VietGreen góp phần đem sức khỏe cho cộng đồng
VietGreen góp phần đem sức khỏe cho cộng đồng
Kinhtedothi - Theo Giám đốc VietGreen Hoàng Hợp, DN được thành lập năm 2010 tiên phong kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, vì lợi ích sức khỏe cộng đồng. VietGreen ra đời mô hình dịch vụ cung cấp bát đĩa sạch tiệt trùng, dành cho nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiện, bếp ăn công nghiệp.
SHB tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng lên tới 90% nhu cầu vốn
SHB tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng lên tới 90% nhu cầu vốn
Kinhtedothi - Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa ra mắt sản phẩm Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng với mong muốn đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng và kịp thời, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nắm bắt tối đa các cơ hội kinh doanh.
Doanh nghiệp hậu Covid-19: Lối mở trong xu hướng mới
Doanh nghiệp hậu Covid-19: Lối mở trong xu hướng mới
Kinhtedothi - Khống chế thành công dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới”. Doanh nghiệp tiếp tục cân bằng chiến lược cắt giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, đồng thời chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng.
Tân Thành Đô bị phạt 1,2 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu
Tân Thành Đô bị phạt 1,2 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu
Kinhtedothi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 1,2 tỷ đồng vì tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CTF của Công ty cổ phần City Auto.
TPBank được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020
TPBank được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020
Kinhtedothi - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank vừa vinh dự có mặt trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020” do HR Asia - tạp chí hàng đầu về nhân sự khu vực châu Á tổ chức và bầu chọn.
Thực hiện tái cơ cấu tạo nhiều chuyển biến tích cực, Vicem đạt lợi nhuận “khủng” gần 3.200 tỷ đồng
Thực hiện tái cơ cấu tạo nhiều chuyển biến tích cực, Vicem đạt lợi nhuận “khủng” gần 3.200 tỷ đồng
Kinhtedothi - Trong năm 2019, Tổng Công ty đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay là khoảng 3.200 tỷ đồng.
Startup bằng đam mê với Fitness
Startup bằng đam mê với Fitness
Kinhtedothi - “Không có con đường tắt nào để một thương hiệu khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường. Muốn có chỗ đứng DN phải chứng minh được thực lực và giá trị mang lại cho cộng đồng”.
Vietcombank cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Vietcombank cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Kinhtedothi - Với chủ trương đẩy mạnh các dịch vụ công phục vụ cho công dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), sáng 1/7, Văn phòng Chính phủ với sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tổ chức họp báo giới thiệu việc tích hợp thêm 6 dịch vụ công trên Cổng DVCQG, nâng tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng DVCQG lên 725.
Amazon là thương hiệu đắt giá nhất thế giới
Amazon là thương hiệu đắt giá nhất thế giới
Kinhtedothi - Giá trị thương hiệu Amazon đạt 415,9 tỷ USD, tăng gần 1/3 so với năm 2019. Apple xếp vị trí thứ hai với giá trị 352,2 tỷ USD, tiếp theo là Microsoft với 326,5 tỷ USD.
Him Lam Land liên tiếp được vinh danh tại lễ trao giải 'Thương hiệu Việt yêu thích nhất 2020'
Him Lam Land liên tiếp được vinh danh tại lễ trao giải "Thương hiệu Việt yêu thích nhất 2020"
Kinhtedothi - Vừa qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải "Thương hiệu Việt yêu thích nhất năm 2020". Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã liên tiếp được vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng là Thương hiệu Vàng 2020 và Thương hiệu Việt được yêu thích nhất 2020.