Hỗ trợ doanh nghiệp chú trọng hiệu quả, không phô trương, hình thức, nói đi đôi với làm

Hỗ trợ doanh nghiệp chú trọng hiệu quả, không phô trương, hình thức, nói đi đôi với làm

Kinhtedothi - Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành và thực hiện các giải pháp trong điều kiện cao nhất có thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, ph...
Cơ chế đặc thù sẽ tạo cú hích và động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương