Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sớm phục hồi, phát triển kinh tế nhanh, xã hội ổn định sau đại dịch Covid-19

Linh Nguyễn - Thanh Hải 06-07-2020 09:00
Kinhtedothi-Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội sáng nay (6/7), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của Thành phố nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế nhanh, xã hội ổn định sau đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất.

Theo Chủ tịch HĐND TP, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND TP Hà Nội khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ 15. Bước vào năm 2020, TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) trong điều kiện đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ; dịch bệnh Covid-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động KT-XH của toàn cầu và Việt Nam.

Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, gián đoạn các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục-đào tạo, du lịch, văn hóa…Cùng với đó, là ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi từ cuối năm 2019; thời tiết cực đoan, khô hạn, nắng nóng kéo dài, gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Kỳ họp

Trước những khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, tập trung phòng, chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. TP đã bố trí đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, đội ngũ cán bộ y tế, cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; đến nay, cơ bản đã kiểm soát được bệnh dịch, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân.

Với tinh thần chung của cả TP là “Chống dịch như chống giặc” và “Chống trì trệ như chống dịch”, HĐND TP đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc đôn đốc, khảo sát, giám sát thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của TP từ đầu năm đến nay. HĐND đã tổ chức 2 kỳ họp không thường kỳ, 1 phiên giải trình, 2 cuộc giám sát, các Ban HĐND TP tổ chức 7 cuộc giám sát, 8 cuộc khảo sát chuyên đề nhằm đôn đốc, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, kịp thời có giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch HĐND TP, Kỳ họp lần thứ 15 HĐND TP diễn ra trong thời gian 2 ngày, với những nội dung sau: Thứ nhất, HĐND TP sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh vô cùng khó khăn đó. Đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6  tháng cuối năm để thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của TP ở mức cao nhất.

 Quang cảnh Kỳ họp

“Như đại biểu đã biết, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được 6 tháng qua, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động. Vì vậy, với trách nhiệm của mình, trong cương vị công tác, thực tiễn cuộc sống (HĐND có 13 đại biểu là chủ doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực; có nhiều đại biểu là Bí thư, Chủ tịch quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP), tôi đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình KT-XH của TP, trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của TP nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế nhanh, xã hội ổn định sau đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Thứ hai, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo và 13 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết là nghị quyết chuyên đề và nghị quyết kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 12 nghị quyết chuyên đề xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương nhưng có những nghị quyết đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của Hà Nội, như nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố. Nếu HĐND TP thông qua nghị quyết này sẽ có trên 10.000 người được hưởng chính sách, góp phần động viên lực lượng có đóng góp cho sự phát triển của TP trong những năm qua. Hoặc Nghị quyết hỗ trợ cho công tác khuyến nông trong tình hình hiện nay nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Các nội dung của nghị quyết được Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP thống nhất rất cao. Những nội dung có tác động lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đều được lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và được MTTQ TP tổ chức phản biện. Các ý kiến phản biện của MTTQ TP và ý kiến của cử tri qua TXCT cơ bản đã được tiếp thu thể hiện trong nghị quyết trình đại biểu tại Kỳ họp này.

Thứ ba, về việc giám sát của HĐND trước kỳ họp, HĐND TP đã tổ chức phiên giải trình với hơn 200 đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo UBND TP, các sở, ban, ngành và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP tham gia, với nội dung xem xét lại việc thực hiện các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hiện nay, cấp ủy và chính quyền các cấp đang nỗ lực tiếp tục thực hiện kết luận của phiên giải trình.

Tại kỳ họp này, việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay của Hà Nội, là: tập trung cao độ vào thúc đẩy sản xuất, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do tác động của dịch bệnh Covid.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND TP đã báo cáo, xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, căn cứ quy định của luật, Thường trực HĐND TP có công văn để lấy ý kiến đối với đại biểu HĐND TP về hình thức chất vấn với 3 phương án: Chất vấn trực tiếp tại hội trường như các kỳ họp trước; chất vấn bằng văn bản để tăng thời gian thảo luận về kinh tế, xã hội tại hội trường; hình thức khác. Qua tổng hợp có 91 đại biểu, chiếm tỷ lệ 97% tổng số đại biểu nhất trí chọn phương án 2 là chất vấn bằng văn bản. Như vậy, đại đa số đại biểu HĐND TP ủng hộ và thống nhất rất cao chủ trương này.

 Quang cảnh Kỳ họp

Với hình thức chất vấn bằng văn bản, quyền chất vấn của đại biểu vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Ngay sau khi thống nhất cách thức chất vấn, HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu nội dung quan tâm cần chất vấn.

Qua tổng hợp được trước khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu đã gửi 50 nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tổng hợp lại thành 28 câu hỏi, trong đó, có 08 câu thuộc lĩnh vực kinh tế, 7 câu thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, 9 câu thuộc lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội, 4 câu thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội để gửi UBND TP, các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. Câu hỏi chất vấn sẽ được gửi đến các cơ quan liên quan để trả lời và sẽ được công khai trên báo chí, trên Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH và HĐND TP để các cấp, các ngành và cử tri quan tâm theo dõi, giám sát.

 “Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 càng nặng nề thì TP chúng ta càng phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, gương mẫu, đi đầu, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP và Đại hội Đảng toàn quốc. Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí, các vị đại biểu HĐND TP tiếp tục hiến kế, đóng góp tâm sức, xây dựng nghị quyết HĐND thiết thực, khả thi, đi vào cuộc sống” - Chủ tịch HĐND TP nói.

TAG: Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội nguyễn thị bích ngọc Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố
 
Tin khác
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại huyện Thường Tín: Tuyệt đối không để sơ sẩy khiến dịch Covid-19 bùng phát
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại huyện Thường Tín: Tuyệt đối không để sơ sẩy khiến dịch Covid-19 bùng phát
Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Thường Tín tăng lên một bước công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để sơ sẩy khiến dịch bùng phát. Yêu cầu cao nhất là lấy kết quả phòng chống dịch làm thước đo năng lực, hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương.
Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
Kinhtedothi - Theo Quyết định 1158-QĐ/TU ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y ông Lê Quân, sinh năm 1974, Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Trần Đình Cảnh được điều động làm Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất
Ông Trần Đình Cảnh được điều động làm Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất
Kinhtedothi - Theo Quyết định 1168-QĐ/TU ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Trần Đình Cảnh, sinh năm 1974, Thành ủy viên thôi giữ chức vụ Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ đến nhận công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, nhiệm kỳ 2020-2025.
Long An: Công bố quyết định về công tác cán bộ
Long An: Công bố quyết định về công tác cán bộ
Kinhtedothi - Ngày 30/7, UBND tỉnh Long An công bố quyết định về công tác cán bộ cho 4 cán bộ lãnh đạo cấp sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1/8/2021
Bình Dương: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bình Dương: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Sáng 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn: Công tác đảm bảo phòng dịch hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn: Công tác đảm bảo phòng dịch hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu
Kinhtedothi - Sáng 30/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có buổi kiểm tra công trình giao thông Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 5 và làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 11/8
Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 11/8
Kinhtedothi- UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2411/UBND-NC về bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hải Phòng: Điều động Giám đốc Sở Nông nghiệp làm Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên
Hải Phòng: Điều động Giám đốc Sở Nông nghiệp làm Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên
Kinhtedothi - Sáng 30/7, Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động và phân công ông Phạm Văn Thép - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thắp thêm luồng ánh sáng đồng tâm
Thắp thêm luồng ánh sáng đồng tâm
Kinhtedothi - Bên cạnh thông tin về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các giải pháp phòng tránh, sự nỗ lực của các cấp các ngành… những thông tin về sự sẻ chia, đóng góp công sức, vật chất, tinh thần của toàn xã hội trong cuộc chiến đặc biệt cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Đó như một luồng ánh sáng thắp lên tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng để vượt qua khó khăn.
[Infographic] Chi tiết những người đủ điều kiện dùng ‘giấy đi đường’ để đi lại ở Hà Nội
[Infographic] Chi tiết những người đủ điều kiện dùng ‘giấy đi đường’ để đi lại ở Hà Nội
Kinhtedohti - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc gửi các quận, huyện thống nhất giấy đi đường cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.
Kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều quận, huyện: Điều hành linh hoạt, cương quyết khi xử lý
Kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều quận, huyện: Điều hành linh hoạt, cương quyết khi xử lý
Kinhtedothi - Trong ngày 29/7, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP đã triển khai việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Cùng với việc tổ chức các chốt phòng, chống dịch, tăng cường công tác nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… qua 6 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/UBND của TP, đã ghi nhận sự chủ động trong điều hành, giúp người dân nâng cao ý thức chống dịch.