Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Hà Nội: Thành lập 3 Tổ công tác chuyên trách của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch

D. Tùng 04-08-2021 15:57
Kinhtedothi - Ngày 2/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội có Thông báo 04/TB-SCHTP thành lập 03 Tổ công tác chuyên trách để điều hành trực tiếp, toàn diện theo các mảng, lĩnh vực công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Tổ công tác hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, điều hành toàn bộ công tác của Tổ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan của Trung ương, thành phố, các Tổ công tác khác và thành viên Sở Chỉ huy để triển khai hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được giao.
  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 TP chủ trì phên họp của Sở Chỉ huy

Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo rõ người, rõ việc, một đầu mối xuyên suốt; theo dõi, cập nhật, tổng hợp phân tích, đánh giá xử lý thông tin để đưa ra quyết định xử lý và điều phối công việc, hoạt động phòng chống dịch trong lĩnh vực công tác được giao đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng, kịp thời, chính xác; báo cáo kết quả công việc gửi Sở chỉ huy Thành phố định kỳ 17h00 hàng ngày và đột xuất theo yêu cầu...
Tổ công tác số 1 (chuyên trách lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19) do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm Tổ trưởng. Cơ quan thường trực là Sở Y tế; các thành viên gồm các Sở, ngành: Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.
Một số nhiệm vụ của Tổ công tác số 1 như chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Chỉ huy Thành phố về công tác giám sát, truy vết, xét nghiệm, điều phối và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tham mưu Sở Chỉ huy Thành phố ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo công tác điều tra F0, khám sàng lọc người ho sốt qua khai báo y tế để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Chỉ đạo triển khai biện pháp ngăn chặn, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch mới phát sinh.
Giám sát nguy cơ lây nhiễm tại các Khu vực có nguy cơ cao để có các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch,... Đề xuất Sở Chỉ huy Thành phố triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phù hợp tình hình, diễn biến dịch bệnh; đảm bảo hiệu quả, công khai, đúng đối tượng để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng và công tác phòng chống dịch của Thành phố...
 Tổ công tác số 2 (chuyên trách công tác thu dung, điều trị) do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng làm Tổ trưởng. Cơ quan thường trực là Sở Y tế; thành viên gồm các Sở, ngành: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, các bệnh viện tuyến Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.
 Tổ công tác số 2 sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Chỉ huy Thành phố về điều phối công tác thu dung ca nhiễm và điều trị; điều phối toàn bộ hệ thống bệnh viện tuyến Thành phố điều trị người nhiễm SARS-CoV-2; bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm cho các đối tượng khác. Căn cứ tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 để xác định nhu cầu điều trị, trên cơ sở đó bố trí vào các cơ sở điều trị phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực và duy trì hoạt động phòng chống dịch hiệu quả. Liên tục rà soát và điều phối bảo đảm năng lực điều trị bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ bảo đảm sẵn sàng hơn một bước so với nhu cầu thu dung điều trị ca nhiễm hiện có.
 Ngoài ra, Tổ công tác số 2 cũng có nhiệm vụ chuẩn bị các kịch bản thu dung và điều trị để đáp ứng kịp thời khi số ca nhiễm tăng theo các cấp độ trung bình, cao và rất cao. Chỉ đạo các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo công tác phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu điều trị bệnh nhân theo từng cấp độ của dịch. Chỉ đạo công tác huy động đội ngũ cán bộ y tế không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
Chú trọng chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện.
 Tổ công tác số 3 (chuyên trách lĩnh vực hậu cần và cách ly) do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải là Tổ trưởng. Cơ quan thường trực là Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Thành viên gồm các Sở, ngành: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội, Công an Thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.
 Tổ công tác số 3 sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Chỉ huy Thành phố về công tác hậu cần và điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch, phục vụ công tác cách ly tập trung, hoạt động của các bệnh viện dã chiến của thành phố.
Căn cứ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị các phương án cách ly phù hợp với yêu cầu chuyên môn và đặc thù Hà Nội, huy động các cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức hoạt động cách ly an toàn, thông thoáng và tích cực. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ sở vật chất khác đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố.
 Bên cạnh đó, Tổ công tác số 3 sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các phương án đảm bảo an sinh xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu. Chỉ đạo công tác bố trí nguồn tài chính phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp các quy định pháp luật hiện hành...
 
* Cùng ngày 02/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội đã có Thông báo 05/TB-SCHTP phân công nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Thành phố.
 Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Thành phố có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện đối với các nhiệm vụ của Tổ công tác thu dung ca nhiễm và điều trị, Tổ công tác hậu cần và cách ly.
TAG: Hà Nội thành lập 3 Tổ công tác chuyên trách của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch
 
Tin khác
Chủ tịch nước trao đổi với lãnh đạo các nước về tình hình thế giới, khu vực
Chủ tịch nước trao đổi với lãnh đạo các nước về tình hình thế giới, khu vực
Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình làm việc tại New York, Hoa Kỳ, ngày 22/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống các nước Mông Cổ, Thụy Sĩ, Áo và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU).
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Chủ động triển khai quyết liệt, bài bàn các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Chủ động triển khai quyết liệt, bài bàn các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua
Kinhtedothi-Sáng nay (23/9), Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Năm 2022, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành 2 đợt giám sát chuyên đề
Năm 2022, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành 2 đợt giám sát chuyên đề
Kinhtedothi-Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2022.
Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua 17 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua 17 Nghị quyết quan trọng
Kinhtedothi – Sáng 23/9, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XVI đã thông qua 17 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, chính sách học phí, các mức chi, trợ cấp xã hội...
Hà Nội: Quyết nghị dành khoảng 650.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Hà Nội: Quyết nghị dành khoảng 650.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Kinhtedothi - Sáng 23/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, tán thành thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, TP dự kiến dành 650.000 tỷ đồng cho đầu tư công.
Hà Nội: Tiếp tục hỗ trợ chương trình Sữa học đường tại bậc mầm non và tiểu học năm học 2021-2022
Hà Nội: Tiếp tục hỗ trợ chương trình Sữa học đường tại bậc mầm non và tiểu học năm học 2021-2022
Kinhtedothi - Sáng 23/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội.
 Kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI đã thành công tốt đẹp, đảm bảo quy định phòng chống dịch
Kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI đã thành công tốt đẹp, đảm bảo quy định phòng chống dịch
Kinhtedothi-“Kỳ họp này là kỳ họp đầu tiên được HĐND TP tổ chức bằng hình thức kết hợp vừa trực tiếp, vừa trực tuyến (gồm 1 ngày họp trực tuyến và nửa ngày họp trực tiếp), vừa đảm bảo đủ thời gian để xem xét, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của kỳ họp, vừa đảm bảo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19..." - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định khi phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội thông qua 6 nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền HĐND TP
Hà Nội thông qua 6 nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền HĐND TP
Kinhtedothi - Sáng 23/9, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, tán thành thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Khai thác các nguồn lực, phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2025
Khai thác các nguồn lực, phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2025
Kinhtedothi – Nghị quyết Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 được HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ hai (ngày 23/9) cho thấy, hướng phát triển và quản lý đô thị của Hà Nội là xanh, thông minh, hiện đại. Trước mắt, TP tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, cố gắng đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.
Hà Nội: Bầu bổ sung Giám đốc Sở VH-TT Đỗ Đình Hồng làm ủy viên UBND TP
Hà Nội: Bầu bổ sung Giám đốc Sở VH-TT Đỗ Đình Hồng làm ủy viên UBND TP
Kinhtedothi-Sáng nay (23/9) tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
HĐND TP quyết nghị không tăng học phí và dành gần 893 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2021-2022
HĐND TP quyết nghị không tăng học phí và dành gần 893 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2021-2022
Kinhtedothi - Sáng nay (23/9) tại Kỳ họp thứ hai, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, THPT của TP; Nghị quyết quy định mức trần học phí với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm 2021-2022 và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.