Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Hoạt động của HĐND TP Hà Nội bám sát yêu cầu phát triển, nguyện vọng của Nhân dân

Linh Chi - Ảnh: Thanh Hải 08-07-2019 09:32
Kinhtedothi - “Phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, 6 tháng qua, HĐND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm 2019 của TP “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV sáng 8/7, Thay mặt Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TP 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, DN và Nhân dân Thủ đô đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của T.Ư và TP, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp
Hoàn thành 143/273 nội dung công việc chất lượng, đúng tiến độ
Theo Phó Chủ tịch HĐND TP, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm 2019 của TP là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng luật, sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Hoạt động của HĐND TP được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Thường trực, các ban, Văn phòng, các tổ đại biểu (ĐB) HĐND TP phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ TP và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của T.Ư, của TP và các nghị quyết của HĐND TP kịp thời, đúng quy định.
Trong đó, kết quả nổi bật là sự đổi mới ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND TP tổ chức trao đổi, tọa đàm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, tổ chức Kỳ họp thứ 8 để thông qua chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo quy định của Luật. Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao, trong đó chú trọng về cấp cơ sở, mời các đơn vị là đối tượng chịu sự giám sát cùng họp để trao đổi các nội dung tồn tại, hạn chế, vướng mắc; trao đổi truy đến cùng vấn đề, có kết luận rõ ràng lộ trình, giải pháp. Các ĐB chuyên trách HĐND TP nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng đi cơ sở, tham dự các kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND cấp huyện, xã... Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và ĐB HĐND TP cũng phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm.
Công tác tiếp xúc cử tri cũng được duy trì đúng quy định, từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả. Việc phối hợp, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp TP được triển khai quyết liệt, cụ thể, đạt hiệu quả rõ rệt, đã có chuyển biến tích cực ở các cấp, ngành, địa phương. Các đồng chí Thường trực HĐND TP tham dự đầy đủ các cuộc họp Thành ủy, UBND TP; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, nghị quyết, các chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Thủ đô.
“Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại của năm 2018, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND TP đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7/01/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các ban HĐND, Văn phòng HĐND TP đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Kết quả qua 6 tháng, 143 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 57% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UB MTTQ TP, HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 137 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP”, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà cho hay.
Đặc biệt, nhằm khắc phục ngay tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND năm 2018 đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra về chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, xã còn chưa đồng đều, ngay từ đầu năm, Đảng Đoàn HĐND TP đã xây dựng kế hoạch với những nội dung, biện pháp đồng bộ, khả thi và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục, triển khai cụ thể các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nét mới trong hoạt động HĐND TP năm 2019 là quy định để tổ ĐB, ĐB HĐND TP chuyên trách dự các phiên giải trình của HĐND cấp huyện; có nhận xét về chọn nội dung, phương thức, mô hình tổ chức, kết quả chuyển biến sau giải trình,... để theo dõi, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và chấn chỉnh sự hình thức (nếu có), đồng thời làm căn cứ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua với từng đơn vị.
 Các đại biểu tham dự kỳ họp
Không ngừng “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”
“6 tháng qua, HĐND TP đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP, Nghị quyết HĐND TP để thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô. Đáng chú ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, tiếp tục có những điểm mới; trong đó việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND TP đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.
Phát huy những kết quả này, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. Cụ thể, sẽ triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, các nghị quyết của HĐND TP, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2016-2021.
Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP hiệu quả, đúng luật.
Thứ ba, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định, lựa chọn nội dung và chuẩn bị tổ chức tốt 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND TP (dự kiến trong tháng 8 và 10/2019).
Thứ tư, tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND, Thường trực, các ban và tổ ĐB TP.
Thứ năm, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND TP.
Thứ sáu, thực hiện có chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các ĐB HĐND TP theo đúng quy chế.
Thứ bảy, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP".
Thứ tám, tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử.
Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND TP; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ mười, phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và TP; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, TP trong cả nước và quốc tế.
TAG: HĐND TP Hà Nội Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà Kỳ họp thứ 9rn
 
Tin khác
Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam 'càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt'
Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam "càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt"
Kinhtedothi - Chiều ngày 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX.
Hà Nội: Ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu HĐND TP khóa XVI
Hà Nội: Ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu HĐND TP khóa XVI
Kinhtedothi-Trong Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ, nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; vi phạm các quy định khác trong nội quy, Quy chế tiếp công dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng: Tránh chủ quan, mất cảnh giác khi nới lỏng giãn cách xã hội
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng: Tránh chủ quan, mất cảnh giác khi nới lỏng giãn cách xã hội
Kinhtedothi – Chiều 20/9, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy TP với Sở Chỉ huy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã để về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn TP sau ngày 21/9.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng thêm một số hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng thêm một số hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch
Kinhtedothi - Chiều 20/9, phát biểu kết luận Hội nghị thông tin báo chí về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của TP do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn TP từ 6 giờ ngày 21/9 nhằm mục tiêu vừa duy trì hiệu quả phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân…
Lịch tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Lịch tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Kinhtedothi - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV từ ngày 23/9 đến ngày 05/10/2021.
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội dừng phân vùng và bỏ quy định giấy đi đường trên toàn thành phố
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội dừng phân vùng và bỏ quy định giấy đi đường trên toàn thành phố
Kinhtedothi - Chiều 20/9, thông tin tại Hội nghị thông tin báo chí về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của TP do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, từ 21/9, TP sẽ không áp dụng quy định phân vùng và không áp dụng việc sử dụng giấy đi đường cho các tổ chức cá nhân, DN di chuyển trên địa bàn TP…
Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát ra, vào TP từ ngày 21/9
Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát ra, vào TP từ ngày 21/9
Kinhtedothi - Chiều 20/9, tại Hội nghị thông tin báo chí về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của TP do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, đại diện Sở GTVT và Công an TP cho biết, sẽ tiếp tục duy trì 22 chốt tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo kiểm soát người và phương tiện ra, vào TP.
Hà Nội: Họp báo thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau đợt giãn cách thứ tư
Hà Nội: Họp báo thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau đợt giãn cách thứ tư
Kinhtedothi - Chiều 20/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP chủ trì hội nghị thông tin với các cơ quan báo chí về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội. Hội nghị diễn ra khi TP sắp kết thúc thời hạn đợt giãn cách xã hội thứ tư (6h ngày 21/9).
Danh sách 9 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2021
Danh sách 9 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021
Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu danh sách 9 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021.
Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba đạt bước phát triển mới
Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba đạt bước phát triển mới
Kinhtedothi - Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt thời gian qua tiếp tục đạt được những bước phát triển mới và tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Chủ tịch Cuba chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch Cuba chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Cung Cách mạng - Trụ sở Hội đồng Nhà nước Cuba, được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.