Trang chủ / Bất động sản / Thị trường

Hưng Yên: Duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nhiều khu đô thị lớn

Khang Nhi 11-07-2021 19:08
Kinhtedothi- UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra nhiều quyết định về việc duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhiều dự dán khu đô thị trên địa bàn.
Cụ thể, theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An, huyện Văn Lâm. Theo đó, quy mô diện tích nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An khoảng 293,96 ha. Quy mô dân số đô thị khoảng 42.000 người (không thay đổi so với đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ- UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh và Quyết định chủ trương đầu tư số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung điều chỉnh, điều chỉnh giảm số lượng nhà biệt thự, tăng số lượng nhà liền kề do thay đổi giải pháp bố trí, sắp xếp về vị trí; điều chỉnh kích thước và diện tích các lô đất nhà ở thấp tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực.
 
Điều chỉnh giảm 04 đơn nguyên nhà ở cao tầng tại các khu đất xây dựng nhà ở cao tầng (từ 14 đơn nguyên xuổng còn 10 đon nguyên); diện tích khu đất và tầng cao không thay đổi so với quy hoạch được duyệt nhằm giảm mật độ xây dựng, tăng tiện ích, sân vườn cảnh quan cho các khu nhà ở cao tầng.

Điều chỉnh giảm tầng cao công trình tại khu đất công cộng CC-08 xuống còn 08 tầng (theo quy hoạch được duyệt là 15 tầng) và điều chỉnh giảm tầng cao công trình công cộng cấp đô thị và cấp đơn vị ở xuống còn 05 tầng (theo quy hoạch được duyệt là từ 8- 15 tầng). Tách lô đất xây dựng công trình công cộng CC-11 (theo quy hoạch đã phê duyệt) thành 02 lô có ký hiệu CC-11 và CC-11A; Điều chỉnh số tầng cao công trình công cộng cấp đô thị tại lô đất CC-11A và CC-12 lên tối đa 30 tầng nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc và cân bằng chỉ tiêu sử dụng đất đô thị.

Điều chỉnh tăng tầng cao công trình tại khu đất xây dựng nhà ở xã hội thành 12 tầng (theo quy hoạch được duyệt từ 5-11 tầng) nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng nhu cầu ở của người dân.

Bổ sung quỹ đất xây dựng công trình cộng công (CC-05A) để bổ trí trụ sở đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đảm bảo quy định về PCCC.

Bổ sung quỹ đất hành lang cây xanh cách ly dọc tuyến điện cao thế 110kV tại khu vực phía Tây Bắc dự án, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Điều chỉnh cục bộ phương án bố trí mặt bằng, hình thức kiến trúc tại một số lô đất ở cao tầng, nhà ở xã hội, trường học, y tế và đất xây dựng công trình dịch vụ do có sự điều chỉnh về ranh giới lô đất và tầng cao công trình phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Xác định phạm vi, ranh giới, tính chất, chức năng sử dụng không gian để xây dựng các tầng hầm tại khu vực đất công trình công cộng, nhà ở xã hội và nhà ở cao tầng…

Theo Quyết định 1423/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ ỉệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang.

Cụ thể, quy mô diện tích nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Dream City khoảng 457,92 ha. Quy mô dân số đô thị khoảng 65.000 người (không thay đổi so với Đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 223l/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh và Quyết định chủ trương đầu tư số 2264/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
 Phối cảnh khu đô thị sinh thái Dream City
Điều chỉnh giảm diện tích khu đất xây dựng nhà ở xã hội NOXH-01 do có sự thay đối về hiện trạng sử dụng đất của các khu dân cư hiện hữu (khu vực thôn 14, xã Nghĩa Trụ).

Điều chỉnh giảm số lượng nhà biệt thự, tăng số lượng nhà liền kề do thay đổi giải pháp bố trí, sắp xếp về vị trí; điều chỉnh kích thước và diện tích các lô đất nhà ở thấp tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực.

Điều chỉnh giảm diện tích lô đất xây dựng nhà ở cao tầng CT-05 do cập nhật vị trí, quy mô công trình túi ngưỡng (Miếu Quán Dố, diện tích khoảng 504,7m2) theo đề nghị của địa phương. Điều chỉnh giảm 05 đơn nguyên nhà ở cao tầng tại khu đất CT-05 và điều chỉnh giảm 01 đơn nguyên nhà ở cao tầng đối với các khu đất xây dựng nhà ở cao tầng CT01, CT-02, CT-03, CT-04 và CT-06 nhằm giảm mật độ xây dựng, tăng tiện ích, sân vườn cảnh quan cho các khu nhà ở cao tầng.

Điều chỉnh phương án bố trí mặt bằng, bổ sung chức năng dịch vụ tại các khu đất xây dựng công trình công cộng (từ CC-01 đến CC-10; CCTP-01 đến CCTP-17) để đảm bảo sự phù hợp về không gian với các đô thị lân cận. Điều chỉnh giảm tầng cao công trình tại các khu đất xây dựng công trình công cộng (từ CC-01 đến CC-10; CCTP-02, CCTP-04 đến CCTP-16) xuống 04 tầng (theo quy hoạch được duyệt là từ 5-8 tầng); điều chỉnh giảm tầng cao công trình đối với khu đất xây dựng công trình công cộng CCTP-03 xuống 03 tầng (theo quy hoạch được duyệt là 05 tầng); điều chỉnh tăng tầng cao công trình đối với khu đất xây dựng công trình công cộng CCTP-01 lên tối đa 10 tầng; Bổ sung quỹ đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan PCCC (CCTP-17) đảm bảo theo quy định về PCCC.

Điều chỉnh chỉ tiêu tầng cao công trình tại các khu đất xây dựng nhà ở xã hội là 10 tầng (theo quy hoạch được duyệt là từ 5 đến 11 tầng); Điều chỉnh phương án bố trí mặt bằng và hình thức kiến trúc của nhà ở xã hội nhằm tăng tiện ích công cộng, sân vườn cảnh quan cho các khu nhà ở xã hội.

Điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh công viên, cây xanh cách ly đô thị để bổ sung quỹ đất để xây dụng hoàn trả hệ thống kênh, mương (đất HTKT) đảm bảo việc tiêu, thoát nước cho khu vực và kết nối đồng bộ về hạ tầng trong và ngoài khu đô thị.

Điều chỉnh cục bộ phương án bô trí mặt bằng, chỉ giới xây dựng tại một số khu đất xây dựng nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, trường học, đất xây dựng công trình công cộng... do có sự điều chỉnh về ranh giới lô đất và tầng cao công trình phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quv hoạch xây dựng.

Xác định phạm vi, ranh giới, tính chất và chức năng sử dụng không gian đê xây dựng các tầng hầm tại một số khu vực đất công cộng và khu nhà ở cao tầng và nhà ở xã hội….

Theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND, tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nu-9, Khu Đại học Phố Hiến, quy mô dân số khoảng 2000 người.
 
Theo bản vẽ điều chỉnh cục bộ, Ban quản lý khu Đại học đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm một đoạn của tuyến đường quy hoạch trục chính (rộng 24m) hướng Đông - Tây và một phần đất cây xanh, bãi đỗ xe tiếp giáp phía sau khu dân cư hiện trạng bám trục đường Quốc lộ 39 vào ranh giới Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Nu-9 để thuận tiện cho việc kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực; điều chỉnh ranh giới lập QHCT phía Đông Khu dân cư mới Nu-9 (tiếp giáp khu dân cư hiện trạng mặt đường Dựng) do việc xác định chi tiết hiện trạng xây dựng của các hộ dân mặt đường Dựng có sự thay đổi so với hồ sơ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nu-9 đã được phê duyệt.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp Dự án Khu dân cư Bắc Nu-9; Phía Nam giáp đường giao thông và khu dân cư hiện có; Phía Đông giáp đường Dựng và khu dân cư An Chiểu 2; Phía Tây giáp đường HY3.

Do có sự thay đổi về ranh giới, quy mô và diện tích khu đất lập quy hoạch Khu dân cư mới Nu-9 dẫn tới số lượng lô đất có sự thay đổi so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể: Tổng số lô đất xây dựng nhà ở thuộc khu dân cư là 349 lô

(326 lô đất xây dựng nhà liền kề và 23 lô đất xây dựng biệt thự) giảm 01 lô so đồ án đã được phê duyệt là 350 lô (327 lô đất xây dựng nhà liền kề và 23 lô đất xây dựng biệt thự).

Quy hoạch hệ thống giao thông, bổ sung tuyến đường đấu nối từ tuyến T2 (phía Đông - Nam) với đường Dựng có mặt cắt ngang rộng 16,5m-17,7m, bao gồm: Lòng đường rộng 10,5m; vỉa hè rộng 4m-5,2m, bên còn lại rộng 2m...
TAG: Hưng Yên dream city đại án khu đô thị đại học phố hiến
 
Tin khác
TP Hồ Chí Minh: Mở cửa du lịch, thị trường bất động sản huyện Cần Giờ sẽ “dậy sóng”?
TP Hồ Chí Minh: Mở cửa du lịch, thị trường bất động sản huyện Cần Giờ sẽ “dậy sóng”?
Kinhtedothi - Trả lời phỏng vấn của PV báo Kinh tế & Đô thị, tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, động thái mở cửa du lịch giúp hỗ trợ tích cực việc tăng giá bất động sản (BĐS) Cần Giờ. Tuy nhiên, kịch bản sốt đất hay bùng nổ đầu tư khó có thể xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Đà Nẵng hủy quyết định giá đất tại dự án đang xảy ra kiện tụng
Đà Nẵng hủy quyết định giá đất tại dự án đang xảy ra kiện tụng
Kinhtedothi - UBND TP Đà Nẵng vừa hủy bỏ Quyết định 3387 ngày 2/8/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án khu nhà ở Phú Gia để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.
Kiến nghị lộ trình giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội
Kiến nghị lộ trình giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội
Kinhtedothi - Năm 2021, năm đầu tiên Chính phủ áp dụng thống nhất mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định là 4,8%/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tạo điều kiện tốt hơn cho người thu nhập thấp sở hữu nhà trước tình hình giá nhà tăng nhanh cần xây dựng lộ trình để giảm lãi suất tiền vay mua NƠXH.
Tập đoàn Danh Khôi “trình làng' dự án khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co
Tập đoàn Danh Khôi “trình làng" dự án khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co
Kinhtedothi - Ngày 19/9, Tập đoàn Danh Khôi đã tổ chức thành công lễ giới thiệu dự án khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co dưới hình thức trực tuyến. Theo nhận định của giới đầu tư, kinh doanh địa ốc, đây là một nỗ lực rất lớn của Danh Khôi, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã làm “đóng băng" hoạt động của hàng loạt các doanh nghiệp.
 Loay hoay xử lý nợ xấu bất động sản
Loay hoay xử lý nợ xấu bất động sản
Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại dư nợ tín dụng của lĩnh vực bất động sản (BĐS) trên 672.000 tỷ đồng, tăng 2,95% so với cùng kỳ, chiếm 19,83% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Đáng nói, những khoản nợ tại nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh BĐS trong thời gian dài không được thanh toán, trở thành nợ xấu.
Western Village FLC Quảng Bình – Tâm điểm sầm uất phong cách miền viễn Tây Hoa Kỳ
Western Village FLC Quảng Bình – Tâm điểm sầm uất phong cách miền viễn Tây Hoa Kỳ
Kinhtedothi - Là mảnh ghép kiến trúc đậm phong cách “miền viễn Tây Hoa Kỳ”, Western Village như một luồng gió lạ thổi bừng nhịp sống mới, một điểm dừng chân đầy phiêu lưu và phóng khoáng giữa lòng đại đô thị biển đa trải nghiệm FLC Quảng Bình.
Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi Luật Đầu tư: Gỡ vướng cho dự án nhà ở thương mại
Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi Luật Đầu tư: Gỡ vướng cho dự án nhà ở thương mại
Kinhtedothi - Ngày 15/9/2021, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6505/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 theo kiến nghị từ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp (DN).
Bản tin tổng hợp xây dựng – bất động sản từ ngày 13 – 19/9
Bản tin tổng hợp xây dựng – bất động sản từ ngày 13 – 19/9
Kinhtedothi - Thị trường BĐS “ngóng” chính sách hỗ trợ từ Nhà nước; Làm thế nào để tránh rủi ro khi thuê nhà?; Nhà ở là phân khúc chủ đạo trên thị trường; Doanh nghiệp BĐS Đà Nẵng mong cầm cự qua dịch; Siết chặt quản lý, sử dụng phí bảo trì chung cư; Cải tạo, chỉnh trang đô thị cầ đẩy mạnh nguồn lực xã hội hóa; Doanh nghiệp xây dựng tổn thất nặng trong dịch Covid-19... là những thông tin đáng chú ý trong tuần.
Để tránh rủi ro khi thuê nhà
Để tránh rủi ro khi thuê nhà
Kinhtedothi - Phần lớn người thuê nhà chưa quan tâm đến các vấn đề pháp lý liên quan khi đi thuê. Đây là một số quy định người thuê nhà cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như hạn chế các rủi ro thường gặp…
Nhiều lợi ích cho sức khoẻ và tinh thần khi có second home gần biển
Nhiều lợi ích cho sức khoẻ và tinh thần khi có second home gần biển
Kinhtedothi - Theo PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, việc sống gần biển mang đến nhiều lợi ích với sức khỏe thể chất và tinh thần, nhất là đối với hệ hô hấp.
Wydnham Sky Lake Resort & Villas: Bến đỗ nghỉ dưỡng trong lành cho cư dân thủ đô
Wydnham Sky Lake Resort & Villas: Bến đỗ nghỉ dưỡng trong lành cho cư dân thủ đô
Kinhtedothi - Thích nghi với xu hướng nghỉ dưỡng ven đô của người dân Hà Nội, Wyndham Sky Lake Resort & Villas với phong thuỷ thịnh vượng, thiên nhiên căng tràn cùng tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao quốc tế tự hào mang đến nét trong lành, tinh tế thượng lưu trong từng trải nghiệm của du khách và chủ nhân nơi đây.