12-04-2018 17:38

Mark Zuckerberg điều trần trước Hạ viện Mỹ qua video 2 phút

CEO Facebook Mark Zuckerberg đã phải trả lời hàng loạt câu hỏi của các Thượng nghị sĩ xung quanh vấn đề rò rỉ dữ liệu và quyền riêng tư cho người dùng.