Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với Thành phố

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng 12-08-2020 13:37
Kinhtedothi-“Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực" - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra sáng nay (12/8).

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (12/8), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, CNVLĐ toàn Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng, phát triển DN là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Đảng bộ và các DN trong Khối phát triển toàn diện trong những năm tới. Với nỗ lực của Đảng bộ, các tổ chức đảng và cộng đồng DN trong Khối đã góp phần đưa kinh tế của Thủ đô tiếp tục đạt mức tăng trường khá, bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,39%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Mặc dù vậy, đồng chí lưu ý, còn một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua, như Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nghiêm túc chỉ ra, đó là: Công tác tư tưởng có lúc có nơi còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục; công tác quy hoạch cán bộ ở một số TCCSĐ gặp khó khăn về nguồn quy hoạch; công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ chưa được thường xuyên… Vì vậy, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.  

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn của cả nước với số DN và doanh nhân lớn. Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài; TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Tán thành với các mục tiêu, 12 nhóm chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Đảng bộ Khối đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí cũng đề nghị: Về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ.

"Trong đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong DN; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 3 tiêu chí mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra; phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, khơi dậy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm và tận tụy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ trong DN; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN... Đặc biệt, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách tại cơ quan Đảng ủy Khối để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là sau khi hợp nhất" - đồng chí nêu rõ.

 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đáng chú ý, về phối hợp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng DN phát triển nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo các TCCSĐ trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả; cải thiện, nâng cao đời sống NLĐ. “Đảng uỷ Khối phải thực sự là cầu nối giữa các DN và TP, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy DN phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các DN trong Khối tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế”- đồng chí lưu ý.

Cùng đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối quan tâm chăm lo phát triển DN bền vững. Trong đó, mỗi DN trong Khối cần chủ động, tích cực trong khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của Thủ đô, của từng DN và nâng cao năng lực theo hướng quản trị tiên tiến, hiện đại, có chiến lược kinh doanh linh hoạt, chuyên nghiệp, tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng KHKT vào quản lý và sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường; từng bước chuyển đổi, phát triển DN số; tích cực xây dựng văn hóa DN... Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, các DN cần thực hiện tốt mục tiêu “kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho NLĐ; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại sản xuất, tìm kiếm các sản phẩm mới; chăm lo đào tạo nhân sự, phát huy sự sáng tạo thích ứng kịp thời với những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với NLĐ, cộng đồng, Thủ đô, đất nước.

 Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Đảng bộ Khối quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong DN; đẩy mạnh phát triển tổ chức đoàn thể trong các các DN, nhất là ở những nơi chưa có tổ chức đoàn thể; quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cán bộ đoàn, hội phát triển. Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho NLĐ và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVLĐ trong các DN, góp phần cùng TP đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động xã hội, trước mắt chung tay cùng TP ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

“Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đảng bộ Khối cùng 109 TCCSĐ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

 

 

TAG: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội Phó bí thư thường trực thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng
 
Tin khác
Hà Nội tiếp nhận 182 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch của các đơn vị, doanh nghiệp
Hà Nội tiếp nhận 182 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch của các đơn vị, doanh nghiệp
Kinhtedothi-Chiều 17/9, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 182 tỷ đồng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội: Quận Tây Hồ duy trì tuyên truyền để người dân không lơ là phòng dịch
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội: Quận Tây Hồ duy trì tuyên truyền để người dân không lơ là phòng dịch
Kinhtedothi-Sáng 17/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch và tặng quà động viên cán bộ Trung tâm Y tế, người lao động bị mất việc làm trên địa bàn quận Tây Hồ.
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá: Hoàn thành hơn 1,5km cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá: Hoàn thành hơn 1,5km cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch
Kinhtedothi – Sáng 17/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tiến hành kiểm tra công trường thi công gói thầu số 2, thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội.
Ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND (ngày 15/9/2021) ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.
Việt Nam đề nghị Áo thúc đẩy COVAX đẩy nhanh phân bổ vaccine Covid-19
Việt Nam đề nghị Áo thúc đẩy COVAX đẩy nhanh phân bổ vaccine Covid-19
Kinhtedothi - Chiều ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.
Nới lỏng nhưng không lơi lỏng
Nới lỏng nhưng không lơi lỏng
Kinhtedothi - “Chung sống” an toàn với dịch Covid-19, nới lỏng nhưng không lơi lỏng trong phòng, chống dịch, đó là những thông điệp đang được nhấn mạnh khi TP Hà Nội từng bước mở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ở địa bàn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (tính từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20 của TP). Bởi chỉ cần tâm lý chủ quan, “xả hơi” xuất hiện ở một vài nơi, một vài người, cũng sẽ dẫn đến những hệ quả khó đoán trước, làm uổng phí công sức của cả xã hội.
Thêm 1 tỷ VNĐ ủng hộ từ kiều bào cho công tác phòng chống Covid-19
Thêm 1 tỷ VNĐ ủng hộ từ kiều bào cho công tác phòng chống Covid-19
Kinhtedothi - Ngày 16/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19.
Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn cung và chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19
Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn cung và chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19
Kinhtedothi - Chiều 16/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Phó Thủ tướng: Hoàn thiện quy trình cấp phép vaccine và sản xuất sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19
Phó Thủ tướng: Hoàn thiện quy trình cấp phép vaccine và sản xuất sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Ngày 16/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 248/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Nới lỏng nhưng phải bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Nới lỏng nhưng phải bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh
Kinhtedothi - Chiều 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
Hà Nội sẽ thu hẹp quy mô các điểm phong tỏa để tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hà Nội sẽ thu hẹp quy mô các điểm phong tỏa để tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh
Kinhtedothi – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ chỉ thực hiện phong toả các khu vực ở quy mô nhỏ để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.