Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Bảo tồn bản sắc Thủ đô trong xây dựng nông thôn mới

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng 20-01-2021 12:52
Kinhtedothi – “Trong xây dựng nông thôn mới, dự thảo Chương trình 04 của Thành ủy phải tích hợp với các tiêu chí đô thị, không chỉ riêng 5 huyện đã có đề án phát triển lên quận mà còn với các huyện, thị khác để xây dựng nông thôn mới bảo tồn được bản sắc văn hoá của Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Ngày 20/1, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hội nghị nhằm góp ý vào Dự thảo Chương trình số 04 của Thành ủy; Dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 04; Dự thảo quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 04.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 chủ trì hội nghị 

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP cho biết, kết quả thực hiện 5 năm (2016 - 2020), khu vực nông thôn Thủ đô có chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường; phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 từ 2,5 - 3%; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0. Phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt từ 50% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của TP.

Cùng đó, TP tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tạo điều kiện cho các DN, hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu mỗi năm, TP đánh giá, phân hạng được 400 sản phẩm OCOP trở lên; phát triển một khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa hỗ trợ hàng xuất khẩu.

Về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân; gắn quy hoạch xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị (xã lên phường, huyện lên quận). Hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm.

Về nâng cao đời sống nông dân, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên.

Liên quan đến nội dung Chương trình 04-CTr/TU, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất, cần bám sát vào tên gọi Chương trình, tách các nhóm chỉ tiêu nhằm tránh trùng lặp; rà soát kỹ hơn một số chỉ tiêu như chỉ tiêu về làng nghề, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn…; bổ sung một số đơn vị vào thành phần Ban Chỉ đạo như ngành thống kê, văn hóa và thể thao…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 phát biểu tại hội nghị 

“Theo hướng dẫn của T.Ư về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ với cả nước. Tuy nhiên, chủ trương xây dựng nông thôn mới của Thủ đô phải theo hướng tiêu chí đô thị để giao các đơn vị nghiên cứu, xây dựng, qua đó làm tiêu chí đột phá trong giai đoạn tiếp theo” - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đề xuất.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đã kế thừa kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2010 - 2015, 2015 - 2020, hoàn thiện dự thảo. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, cơ quan soạn thảo Chương trình 04 cần bổ sung, hoàn thiện sớm để Ban Chỉ đạo Chương trình 04 báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP, dự kiến vào cuối tháng 3/2021.

“Chương trình 04 đòi hỏi cả về chất và lượng rất cao so với Chương trình 02 của nhiệm kỳ trước. Nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII với nội dung rất rõ: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Do vậy, cơ quan thường trực soạn thảo Dự thảo Chương trình 04 cần bám sát vào nội hàm trên để thực hiện” - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đề nghị.

Liên quan các giải pháp thực hiện Chương trình 04, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Sở NN&PTNT phải bám sát vào chỉ tiêu của Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Đồng thời, phải tích hợp dữ liệu của Cục Thống kê và các sở, ngành để xây dựng, đảm bảo sát sao. Cùng đó, Sở NN&PTNT phải xây dựng các chuyên đề riêng để thực hiện như: Chuyên đề về tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

“Trong xây dựng nông thôn mới, dự thảo Chương trình 04 phải tích hợp với các tiêu chí đô thị, không chỉ riêng 5 huyện đã có đề án phát triển lên quận mà còn với các huyện thị khác để xây dựng nông thôn mới bảo tồn được bản sắc văn hoá của Hà Nội. Về dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 04, cơ quan soạn thảo phải đưa thêm 3 đơn vị Sở VH&TT, Sở QH-KT và Cục Thống kê Hà Nội vào thành viên Ban Chỉ đạo” - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đề nghị.

TAG: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình 04 xây dựng nông thôn mới
 
Tin khác
Hà Nội xem xét phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 54 dự án đầu tư công
Hà Nội xem xét phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 54 dự án đầu tư công
Kinhtedothi - Chiều 22/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội đã xem xét Tờ trình đề nghị cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước và Chủ tịch Ngân hàng thế giới
Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước và Chủ tịch Ngân hàng thế giới
Kinhtedothi - Trong ngày hoạt động đầu tiên của chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 21/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc gặp với Lãnh đạo cấp cao các nước và Chủ tịch Ngân hàng thế giới.
Hà Nội: Trình HĐND TP thông qua danh mục hơn 600 dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Hà Nội: Trình HĐND TP thông qua danh mục hơn 600 dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Kinhtedothi-Chiều nay, 22/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành xem xét về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.
Hà Nội: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 để thúc đẩy sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn
Hà Nội: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 để thúc đẩy sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn
Kinhtedothi-Chiều nay (22/9), tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành xem xét về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2022; việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.
Hà Nội xem xét Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Tập trung vào các dự án quan trọng, cần thiết
Hà Nội xem xét Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Tập trung vào các dự án quan trọng, cần thiết
Kinhtedothi - Chiều 22/9, HĐND TP Hà Nội đã xem xét Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, với đề xuất nhu cầu đầu tư 650.000 tỷ đồng.
Đại biểu HĐND TP đề xuất thiết kế thêm các chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp
Đại biểu HĐND TP đề xuất thiết kế thêm các chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp
Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện các Ban HĐND TP đã trình bày báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 của TP; về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của TP. Đồng thời, nhiều đại biểu HĐND TP đã có những ý kiến tham luận sôi nổi về các vấn đề này.
Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 – 2025
Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 – 2025
Kinhtedothi – Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19, TP Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ
Kinhtedothi - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 21/9 đã chứng kiến Bamboo Airways và General Electric ký thỏa thuận lựa chọn động cơ GENx và gói bảo dưỡng cho máy bay Boeing 787-9 trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Phó Chủ  tịch UBND TP Chử Xuân Dũng: Tiếp tục củng cố “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng: Tiếp tục củng cố “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã
Kinhtedothi - “TP Hà Nội tiếp tục củng cố các “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm, là chủ thể để phòng, chống dịch với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị” - Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021
Kinhtedothi - Sáng 22/9, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương: Cử tri đồng tình với cách điều hành của TP trong phòng, chống dịch
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương: Cử tri đồng tình với cách điều hành của TP trong phòng, chống dịch
Kinhtedothi - Sáng 22/9, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri và Nhân dân Thủ đô đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19…