Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất
Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất
Chưa ở đâu hình ảnh người lãnh tụ lại thân quen, ăn sâu trong tâm trí nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam ta.